Δευτέρα, 11 Απριλίου 2016

Η Ανατολή υπό την κυριαρχία των Οθωμανών,ΦΕ

Η Ανατολή υπό την κυριαρχία των Οθωμανών

1.Τι σας θυμίζουν τα παρακάτω ονόματα προσώπων και τόπων;
 • Σουλεϊμάν Μεγαλοπρεπής...........................................................................................................
 • Βιέννη...........................................................................................................................................
 • Ναύπακτος....................................................................................................................................
 • Κρήτη...........................................................................................................................................
2.Τι σας θυμίζουν οι παρακάτω χρονολογίες;
 • 1522..............................................................................................................................................
 • 1529..............................................................................................................................................
 • 1571..............................................................................................................................................
 • 1669..............................................................................................................................................
3.Τι σήμαινε για τον Ελληνισμό η οθωμανική κατοχή;
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
4.Ποια από τα παρακάτω χαρακτηριστικά ανήκουν στους υποταγμένους πληθυσμούς επί οθωμανικής κατοχής;
 • εξισλαμισμός
 • σφαγή
 • ανάπτυξη των επιστημών
 • κεφαλικός φόρος
 • εξευτελισμοί κάθε είδους
 • ίδρυση πανεπιστημίων
 • χαράτσι
 • εφεύρεση της ατμομηχανής
 • παιδομάζωμα
 • υποχρεωτική ναυτολόγηση
5.Ποιες ήταν οι δικαιοδοσίες των παρακάτω προσώπων;
 • πρόκριτοι...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 • πατριάρχης........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
6.Για ποιους λόγους παρήκμασε η οθωμανική αυτοκρατορία;
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................