Τετάρτη, 2 Μαρτίου 2016

Από την αυτοκρατορία της Τραπεζούντας μέχρι την Άλωση Φύλλο εργασίας

Από την αυτοκρατορία της Τραπεζούντας μέχρι την Άλωση,Φύλλο εργασίας

1.Τι σας θυμίζει το όνομα Ιωάννης Βατάτζης;

 • .....................................................................................................................................
 • .....................................................................................................................................
 • .....................................................................................................................................
2.Τι σας θυμίζουν οι παρακάτω χρονολογίες;
 • 1261..............................................................................................................................
 • 1438..............................................................................................................................
 • 1453..............................................................................................................................
3.Σημειώστε τι ήταν το κάθε ένα από τα παρακάτω πρόσωπα
 • Μιχαήλ Παλαιολόγος...................................................................................................
 • Μανουήλ Παλαιολόγος................................................................................................
 • Ιωάννης Παλαιολόγος..................................................................................................
 • Κωνσταντίνος ΙΔ΄Παλαιολόγος...................................................................................
 • Οσμάν...........................................................................................................................
 • Μωάμεθ ο Β΄Πολιορκητής...........................................................................................
 • Λουκάς Νοταράς..........................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
4.Γιατί οι βυζαντινοί αναζήτησαν βοήθεια από τη Δύση και όχι από τη Ρωσία
προκειμένου να αντιμετωπίσουν τον τουρκικό κίνδυνο;
..................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
5 Πώς κρίνετε την ενέργεια του Ιωάννη Παλαιολόγου να υπογράψει στη Σύνοδο Φερράρας Φλωρεντίας την υποταγή της Ανατολικής Εκκλησίας στη Δυτική;
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................