Δευτέρα, 21 Μαρτίου 2016

Η δυτική Ευρώπη από τον 13ο μέχρι τον 16ο αιώνα, Φύλλο εργασίας

Η δυτική Ευρώπη από τον 13ο μέχρι τον 16ο αιώνα ,Φύλλο εργασίας

1.Ποια ήταν η ανάπτυξη της δυτικής Ευρώπης στα τέλη του Μεσαίωνα;Σε ποιους τομείς αναπτύχθηκε;
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
2.Τι ήταν η Αναγέννηση και γιατί αυτό το κίνημα ονομάστηκε έτσι;
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
3. Τι ονομάζουμε Ανθρωπισμό και ποιους προδρόμους του ανθρωπισμού γνωρίζετε;
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
4.Τι είναι ο καθολικός άνθρωπος (επιλέξτε)

 • πολύπλευρη προσωπικότητα
 • δημιουργικός και δραστήριος
 • μυστικοπαθής
 • ορθολογιστής
 • χειρώνακτας
 • ναυτικός
 • ηγεμόνας
 • αρχαιογνώστης
 • υπεύθυνος
 • καλλιεργημένος
 • διαλεκτικός
5.Πώς συνέβαλαν οι Έλληνες λόγιοι στην ανάπτυξη του κινήματος της Αναγέννησης και του ανθρωπισμού;
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
6.Τι ακριβώς συνέβη στα 1450 στη Μαγεντία της Γερμανίας; 
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
7.Ποια μέρη του κόσμου σας θυμίζουν τα παρακάτω ονόματα
 • Βαρθολομαίος Ντιάζ.......................................................
 • Βάσκο Ντα Γκάμα...........................................................
 • Αλβάρεζ Καμπράλ...........................................................
 • Χριστόφορος Κολόμβος..................................................
 • Μαγγελάνος.....................................................................
 • Μάρκο Πόλο....................................................................
8.Ποια ήταν τα αποτελέσματα της ανακάλυψης του Νέου Κόσμου για την Ευρώπη; 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
9.Ποιες ήταν οι αιτίες και ποια η αφορμή της θρησκευτικής μεταρρύθμισης; 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
10.Τι σας θυμίζουν οι παρακάτω χρονολογίες; 
 • 1517...........................................................................................................................................
 • 1530...........................................................................................................................................
 • 1555...........................................................................................................................................
 • 1572...........................................................................................................................................
11.Με ποιους τρόπους αντέδρασε η Καθολική Εκκλησία στο μεταρρυθμιστικό κίνημα; 
α........................................................................................................................................
β........................................................................................................................................
γ........................................................................................................................................
δ........................................................................................................................................
12.Ποιες ήταν οι συνέπειες της Μεταρρύθμισης
α.........................................................................................................................................
β.........................................................................................................................................
γ.........................................................................................................................................
δ.........................................................................................................................................
ε.........................................................................................................................................