Πέμπτη, 4 Φεβρουαρίου 2016

Η Δυτική Ευρώπη από τον Καρλομάγνο μέχρι την 4η ΣταυροφορίαΦΕ

Η Δυτική Ευρώπη από τον Καρλομάγνο μέχρι την 4η Σταυροφορία.Φύλλο εργασίας 

1.Ποιοι ονομάζονταν βασάλοι;
 ................................................................................................................................................................
2.Ποια από τα παρακάτω είναι χαρακτηριστικά της φεουδαρχικής κοινωνίας;

 • η τελετή της περιβολής
 • η Κίνα
 • η συμμετοχή της δυτικής εκκλησίας
 • η υποστήριξη των βασιλέων 
 • το συμβόλαιο και ο όρκος
 • οι πάροικοι
 • η Μεσόγειος θάλασσα
3.Ποια ήταν η κοινωνική πυραμίδα την εποχή της φεουδαρχίας;
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
4.Να αναφέρετε μερικές πόλεις που αναπτύχθηκαν τον ύστερο Μεσαίωνα στην Ευρώπη
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
5.Ποια από τα παρακάτω χαρακτηριστικά ανήκουν στον ύστερο Μεσαίωνα;
 • τριζωνική καλλιέργεια
 • η μηχανή Βαττ
 • ο νερόμυλος
 • η αποικιοκρατία
 • το δουλεμπόριο των μαύρων
 • οι εμποροπανηγύρεις
 • το χρηματοπιστωτικό σύστημα
 • οι Σταυροφορίες
 • ο Ιπποτισμός
 • η πνευματική ελευθερία
 • τα πανεπιστήμια
 • οι μάγισσες
6.Ποια ήταν τα αίτια των Σταυροφοριών;
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
7.Ποια ήταν τα αποτελέσματά τους;
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................