Σάββατο, 5 Δεκεμβρίου 2015

Η διεθνής ακτινοβολία του Βυζαντίου,Φύλλο εργασίας

Η διεθνής ακτινοβολία του Βυζαντίου,Φύλλο εργασίας

1.Ποιοι ήταν οι τρόποι της βυζαντινής διπλωματίας για να πετυχαίνει τους σκοπούς της;

 • ..........................................................
 • ..........................................................
 • ..........................................................
 • ..........................................................
2.Ποια γεγονότα σχετίζονται με τις παρακάτω χρονολογίες;
 • 904...............................................................................
 • 961...............................................................................
 • 965...............................................................................
 • 913...............................................................................
 • 924...............................................................................
 • 1014.............................................................................
3.Με ποιες χώρες συνδέονται τα παρακάτω πρόσωπα; 
 • Ιωάννης Κουρκούας...................................................
 • Νικηφόρος Φωκάς.....................................................
 • Ιωάννης Τσιμισκής....................................................
 • Συμεών......................................................................
 • Σαμουήλ....................................................................
 • Βασίλειος Β΄.............................................................
 • Όλγα.........................................................................
 • Βλαδίμηρος..............................................................
 • Όθων........................................................................
 • Θεοφανώ..................................................................
4.Για ποιους λόγους έγινε το Σχίσμα του 1054; Ποιες ήταν οι συνέπειές του; 
 • .................................................................
 • .................................................................
 • .................................................................
 • .................................................................
 • .................................................................