Πέμπτη, 10 Δεκεμβρίου 2015

Η περίοδος 1054-1081,Φύλλο εργασίας

Η περίοδος 1054-1081,Φύλλο εργασίας

1.Ποια γεγονότα συνέβησαν στις παρακάτω χρονολογίες;
1025....................................................................................
1071....................................................................................
1081....................................................................................
1082....................................................................................
1176....................................................................................
1185....................................................................................

2.Ποια η ιστορική σημασία των παρακάτω ονομάτων;

  • Ματζικέρτ........................................................................................................................
  • Σελτζούκοι.......................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
  • Μυριοκέφαλον..................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
  • Βενετοί...............................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
  • Πέτρος και Ασάν.................................................................................................................
.......................................................................................................................................................