Σάββατο, 17 Οκτωβρίου 2015

Η Εικονομαχία,Φύλλο εργασίας

Η Εικονομαχία,Φύλλο εργασίας

1.Να τοποθετήσετε τους αυτοκράτορες στον αιώνα τους και να τους συσχετίσετε με τις χρονολογίες που σας δίνονται
Αιώνες: 8ος,9ος.
Χρονολογίες: 726,730,754,843.
Αυτοκράτορες: Λέων Ε΄,Λέων Γ΄Ίσαυρος,Κωνσταντίνος Ε΄,Θεόφιλος,Θεοδώρα.

2.Να βάλετε τα γεγονότα στη σωστή τους σειρά
α.σύνοδος Ιέρειας
β.σύνοδος Κωνσταντινουπόλεως
γ.αποκαθήλωση εικόνας Χριστού από τη Χαλκή Πύλη
δ.Ζ΄Οικουμενική Σύνοδος
ε.ο θεματικός στόλος Ελλάδος εναντίον της Βασιλεύουσας
στ.εικονομαχικό διάταγμα
ζ.δυσαρέσκεια πάπα Ρώμης
η.σεισμός στη Θήρα
θ.ανεικονικές αντιλήψεις κατοίκων της Μ.Ασίας
ι.αραβικές και σλαβικές επιδρομές εναντίον της αυτοκρατορίας

3.Διαβάζοντας τις πηγές να εντοπίσετε τα επιχειρήματα των εικονολατρών και των εικονοκλαστών και να σχολιάσετε τους πολιτικούς λόγους που υπήρχαν πίσω από το θρησκευτικό φαινόμενο.
Επιχειρήματα των εικονολατρών 
Εφόσον προσκυνώ και σέβομαι το σταυρό και τη λόγχη, τον κάλαμο και τον σπόγγο, με τα οποία οι θεοκτόνοι Ιουδαίοι προσέβαλαν και σκότωσαν τον Κύριό μου, γιατί όλα αυτά στάθηκαν όργανα του έργου της σωτηρίας των ανθρώπων, πώς να μην προσκυνήσω και τις εικόνες που κατασκευάζουν οι πιστοί με αγαθή προαίρεση και με σκοπό τη δοξολογία και την ανάμνηση των παθημάτων του Χριστού; Και εφόσον προσκυνώ την εικόνα του σταυρού που κατασκευάζεται από οποιοδήποτε υλικό, πώς να μην προσκυνήσω την εικόνα του Χριστού που κατέστησε σωτήριο τον σταυρό; Ότι δεν προσκυνώ την ύλη είναι φανερό, διότι, αν καταστραφεί το εκτύπωμα ενός σταυρού που είναι κατασκευασμένος από ξύλο, παραδίδω το ξύλο στη φωτιά. Το ίδιο συμβαίνει και με το ξύλο των εικονισμάτων, όταν αυτά καταστραφούν. —Ιωάννης Δαμασκηνός, Περί εικόνων, Λόγος δεύτερος κεφ. 19, Migne, Patrologia Graeca, τ. 94, στήλη 1305 

Επιχειρήματα εικονομάχων 
Οι εικόνες αναπληρώνουν τα είδωλα και άρα αυτοί που τις προσκυνούν είναι ειδωλολάτρες [...]. Όμως δεν πρέπει να προσκυνούμε κατασκευάσματα των ανθρώπινων χεριών και κάθε είδους ομοίωμα [...]. Πληροφόρησέ με ποιος μας κληροδότησε αυτή την παράδοση, δηλαδή να σεβόμαστε και να προσκυνούμε κατασκευάσματα χεριών, ενώ ο Θεός απαγορεύει την προσκύνηση, και εγώ θα συμφωνήσω ότι αυτό είναι νόμος του Θεού. —Από επιστολή του Λέοντος Γ’ στον πάπα Γρηγόριο Β’, Travaux et mémoires 3 (1968) 279 Ήταν φανερό ότι η αυτοκρατορική πρωτοβουλία προσέκρουε στο κοινό αίσθημα, ιδίως του λαού της πρωτεύουσας και του πληθυσμού των ευρωπαϊκών επαρχιών. Για να ενισχύσει τη θέση του ο Λέων επιδίωξε να κερδίσει τη συμπαράσταση του πάπα της Ρώμης και του πατριάρχη της Κωνσταντινουπόλεως. Ο γέρος όμως πατριάρχης Γερμανός Α΄ (715-730 μ.Χ.) τήρησε απ’ την αρχή άκαμπτη στάση, ενώ εικονόφιλες διαθέσεις είχε και το μεγαλύτερο μέρος του κλήρου καθώς και ο πάπας Γρηγόριος Β΄, με τον οποίο αλληλογράφησε ο αυτοκράτορας. Αν και ο πάπας απέρριψε τις εικονοκλαστικές αντιλήψεις του Λέοντος, απέφυγε καταρχάς να έρθει σε ρήξη με το Βυζάντιο, την προστασία του οποίου χρειαζόταν για να αποτρέπει τον κίνδυνο από τους Λογγοβάρδους.