Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015

Η εμφάνιση του Ισλάμ ΦΕ

Η εμφάνιση του Ισλάμ, Φύλλο εργασίας

1.Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος;

 • μόνιμα εγκατεστημένη αγροτική κοινωνία στην προϊσλαμική Αραβία
 • μεγάλες πόλεις με θαυμαστά κτίρια
 • ληστρικές επιδρομές σε καραβάνια
 • εμφύλιοι πόλεμοι
 • κάτοικοι επικίνδυνοι για τη βυζαντινή αυτοκρατορία
2.Η οργάνωση των Αράβων.Να τοποθετήσετε τα γεγονότα της ζωής του Μωάμεθ στις αντίστοιχες χρονολογίες
613,622,632.
διδασκαλία νέας θρησκείας (    ),καταφυγή στη Μεδίνα (    ),θάνατος Μωάμεθ(     ),Εγίρα(    ).

3.Πώς ονομάζονται οι πιστοί της νέας θρησκείας;
4.Τι είναι το Κοράνιο;
5.Γιατί ο Ιερός Πόλεμος (Τζιχάντ) υπήρξε σημαντικός παράγοντας της ραγδαίας εξάπλωσης του Ισλάμ;

6.Ποια΄από τα παρακάτω στοιχεία χαρακτηρίζουν το θεοκρατικό κράτος;
 • τα δάνεια από τη χριστιανική και την ιουδαϊκή θρησκεία 
 • καθήκοντα και νόμοι των πολιτών καθορισμένα από θρησκευτικά βιβλία
 • ταύτιση της θρησκευτικής κοινότητας με το κράτος
 • αδιαχώριστη η θρησκευτική δικαιοσύνη από την κοσμική
 • απόλυτη κυριαρχία του αυτοκράτορα
 • ο ανώτατος άρχοντας είναι ταυτόχρονα και θρησκευτικός και κοσμικός ηγέτης
7.Ο Χαλίφης ήταν:
 • τοποτηρητής του Προφήτη
 • τοπικός ηγεμόνας
 • θρησκευτικός ηγέτης
 • αρχηγός του κράτους
 • δικαστής
 • υπεύθυνος για την εφαρμογή των εντολών του Κορανίου