Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2015

Η βασιλεία του Ηρακλείου 610-641,Φύλλο εργασίας

Η βασιλεία του Ηρακλείου 610-641,Φύλλο εργασίας

1.Να δώσετε τον ορισμό των όρων:Σκλαβηνίες,Χαγάνος,Θέματα,Στρατιωτόπια,Λογοθέτης του Γενικού και Λογοθέτης του Δρόμου.

2.Να βάλετε στη σωστή χρονολογική σειρά τα γεγονότα

 • ειρήνη με τον Χαγάνο των Αβάρων
 • πανηγυρική Ύψωση του Τιμίου Σταυρού στα Ιεροσόλυμα
 • Ακάθιστος Ύμνος
(630,619,626)

3.Να τοποθετήσετε την ένδειξη Σ ή Λ δίπλα σε κάθε φράση
 • η υλική και ηθική στήριξη του αυτοκράτορα Ηράκλειου προήλθε μόνο από τους διοικητικούς υπαλλήλους της αυτοκρατορίας
 • οι σκλαβηνίες δημιουργήθηκαν από τους Αβάρους
 • οι Σλάβοι έκαναν λεηλασίες και μετά επέστρεφαν στην πατρίδα τους
 • η Κτησιφών ήταν η πρωτεύουσα της Καρχηδόνας
 • ο Ιουστινιανός έκλεισε επιτυχή ειρήνη με τον Χαγάνο των Αβάρων στα  619
 • ο θρησκευτικός χαρακτήρας των εκστρατειών του Ηρακλείου φάνηκε από το ότι στρεφόταν εναντίον των πυρολατρών Περσών
 • ο Ακάθιστος Ύμνος ψάλλεται προς τιμήν του Αγίου Πέτρου
 • η τελική μάχη εναντίον των Περσών έγινε στη Βαβυλώνα
 • τα θέματα έφερναν έσοδα στους στρατιώτες της αυτοκρατορίας και τους επέτρεπαν να συντηρούν άλογο και οπλισμό
 • οι στρατιώτες των θεμάτων αγωνίζονταν με αυταπάρνηση για την υπεράσπιση της αυτοκρατορίας γιατί αγωνίζονταν για την ίδια τους την περιουσία
 • η δυναμικότερη τάξη της αυτοκρατορίας ήταν οι ελεύθεροι αγρότες
 • οι κοινότητες χωρίων είναι σωματεία μεγάλων γαιοκτημόνων
 • ο λογοθέτης του γενικού είναι ο πρωθυπουργός 
 • ο λογοθέτης του Δρόμου είναι ο υπουργός των οικονομικών
 • ο Ηράκλειος διατήρησε τον τίτλο βασιλεύς παράλληλα με τους λατινικούς του τίτλους
 • τον 7ο αιώνα η βυζαντινή αυτοκρατορία είναι σχεδόν ελληνική ή ελληνόφωνη