Πέμπτη, 19 Μαρτίου 2015

Ο πολιτισμός την εποχή του Αυγούστου

Ο πολιτισμός την εποχή του Αυγούστου

1.Ποια από τα παρακάτω στοιχεία εντάσσονται στην αναζήτηση της ρωμαϊκής παράδοσης;

 • επαναφορά στα παλαιά ήθη
 • ενστερνισμός των ελληνικών ήθών
 • επιστράτευση μεγάλων ιδεών
 • επιστράτευση παλαιών μύθων 
 • νέες αιγυπτιακές θεότητες
 • ξεχασμένες αγροτικές θεότητες
 • αναζωπύρωση αρχαίων λατρειών
2.Ποιο είναι το περιεχόμενο του όρου "λατρεία της κρατικής εξουσίας"και πώς εκφράστηκε έμπρακτα;
3.Για ποιους λόγους η περίοδος από το 80 π.Χ. μέχρι το 14 μ.Χ. ονομάστηκε "Χρυσός Αιώνας του Αυγούστου";
4.Να βάλετε τα παρακάτω ονόματα στις χύμα ομάδες που ακολουθούν στο τέλος
 • Ιούλιος Καίσαρας
 • Κάτουλλος
 • Λουκρήτιος
 • Κικέρων
 • Βιργίλιος
 • Οράτιος
 • Οβίδιος
 • Τίβουλλος
 • Προπέρτιος
 • Τίτος Λίβιος
Ιστοριογραφία,Ποίηση,Ρητορική