Σάββατο, 14 Φεβρουαρίου 2015

Η συγκρότηση της ρωμαϊκής πολιτείας-Res Publica

1.Τι ακριβώς ήταν το πολίτευμα της Res publica;
2.Ποια από τα παρακάτω χαρακτηριστικά ανήκουν στους δημάρχους και ποια όχι

  • η εξουσία τους αναδείχθηκε στις αρχές του 5ου αιώνα π.Χ.
  • ήταν πρόσωπα που προέρχονταν αποκλειστικά από την τάξη των πατρικίων
  • ήταν πρόσωπα ιερά και είχαν το δικαίωμα του veto
  • εκλέγονταν για δύο χρόνια και έργο τους ήταν η προστασία των πληβείων από τις αυθαιρεσίες των πατρικίων
3.Η Δωδεκάδελτος ήταν η καταγραφή του εθιμικού δικαίου για να αποτρέπει τις αυθαίρετες  δικαστικές αποφάσεις των πατρικίων ή καταγραφή του εθιμικού δικαίου για να αποτρέπει τις δικαστικές αποφάσεις υπέρ των πατρικίων;
4.Την περίοδο της δημοκρατίας στη Ρώμη υπήρχαν οι εξής τάξεις:οι άρχοντες,η σύγκλητος και οι εκκλησίες.Να βάλετε τα χύμα χαρακτηριστικά στην τάξη που ανήκει το καθένα.
Οι δύο ύπατοι,εκπροσωπούσε την ιστορική συνέχεια του ρωμαϊκού κράτους,ήταν δύο και εκλέγονταν για 18 μήνες,η φρατρική ήταν η συνέλευση των πατρικίων,η λοχίτιδα ήταν η συνέλευση των πατρικίων και των πληβείων,τα μέλη της ήταν ισόβια και 300 τον αριθμό,το αξίωμα των τιμητών ήταν πολύ υψηλό και σπουδαίο,εξέλεγε τους υπάτους,τους τιμητές και τους πραίτωρες,είχαν μεγαλοπρεπή εμφάνιση και ακολουθούνταν από 12 ραβδούχους,ο εκλεγμένος εκτάκτως άρχοντας ονομαζόταν δικτάτορας,έργο τους ήταν η κατάταξη των πολιτών ανάλογα με τα περιουσιακά τους στοιχεία,αλλά και το δικαίωμα να γίνει κάποιος συγκλητικός,ο προϋπολογισμός του κράτους και η επίβλεψη των ηθών,ήταν σώμα με νομοθετική και εκτελεστική εξουσία,οι αποφάσεις της είχαν ισχύ νόμου,η φυλετική ήταν αρχικά η συνέλευση των πληβείων και αργότερα όλων των Ρωμαίων πολιτών,ψήφιζε νόμους και εξέλεγε τους κατώτερους άρχοντες.