Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου 2015

Φύλλο εργασίας,η ίδρυση της Ρώμης και η οργάνωσή της

Φύλλο εργασίας
Η ίδρυση της Ρώμης και η οργάνωσή της
1.Ποιες από τις παρακάτω φράσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες

  • η Ρώμη ιδρύθηκε από τον Αινεία
  • η Ρώμη ιδρύθηκε το 753 π.Χ.
  • πιθανόν την ίδρυσαν οι Ετρούσκοι τον 7ο αιώνα και την οργάνωσαν σε συνοικισμό
  • στα τέλη του 5ου αιώνα οι κάτοικοι της περιοχής επαναστάτησαν και έδιωξαν τους Ετρούσκους
  • μέχρι τα τέλη του 6ου αιώνα τη Ρώμη κυβέρνησαν 6 βασιλείς.
2.Ποια ήταν η κοινωνική οργάνωση  των Ρωμαίων την περίοδο της βασιλείας; Να τοποθετήσετε τα χύμα χαρακτηριστικά σε καθεμιά από τις τρεις τάξεις που βρίσκονται στο τέλος της παραγράφου.
Κατάγονταν από τον ίδιο πατέρα,δέχονταν την προστασία των πατρικίων,οι νεότεροι κάτοικοι της Ρώμης και των γύρω περιοχών,ερχόμενοι στη Ρώμη για αναζήτηση καλύτερης τύχης,αποτελούσαν τα ρωμαϊκά γένη,προϊταλιώτες κάτοικοι πιθανόν Λίγουρες,ονομάζονται πλήθος,δεν έχουν πολιτικά δικαιώματα και δεν επιτρέπεται να παντρεύονται πατρικίες.
3.Ποιες ήταν οι αρμοδιότητες του βασιλιά,ποιες της συγκλήτου και ποιες της εκκλησίας του δήμου στην περίοδο της βασιλείας;