Πέμπτη, 15 Ιανουαρίου 2015

Τα ελληνιστικά χρόνια,Φύλλο εργασίας

Τα ελληνιστικά χρόνια 323-30 π.Χ.,Φύλλο εργασίας
1.Τα δυο σημαντικότερα βασίλεια της Ανατολής ήταν το βασίλειο της Αιγύπτου και το βασίλειο της Συρίας.Από το "σακί" των χαρακτηριστικών που βλέπετε παρακάτω να διαλέξετε ποια πάνε στην Αίγυπτο και ποια πάνε στη Συρία.
Σέλευκος,Ασία,Πτολεμαίος,Εβραίοι,Πέρσες,,Ινδός,Καύκασος,Κασπία θάλασσα,χωρίς εσωτερική συνοχή,καλά οργανωμένος στρατός και στόλος,ανοχή στις παραδόσεις και τις θρησκευτικές πεποιθήσεις,Αντιόχεια στον Ορόντη,χερσαίο εμπόριο,Αλεξάνδρεια,ηγετικές θέσεις δοσμένες σε Έλληνες,εξεγέρσεις χωρικών,υποταγή στους Ρωμαίους το 31 π.Χ.,συγκρούσεις με Πτολεμαίους και Ρωμαίους,παρακμή από τις αρχές του 2ου αιώνα π.Χ.
2. Ποιες από τις παρακάτω φράσεις ισχύουν για τον θεσμό της βασιλείας στην Ελλάδα;

  • ο θεσμός της βασιλείας υπήρχε στις πόλεις-κράτη
  • ο βασιλιάς εκλεγόταν από τη συνέλευση των στρατιωτών
  • ένα συμβούλιο ευγενών ήταν πάντα αντίθετο με τον θεσμό της βασιλείας
  • οι Μακεδόνες και οι Ηπειρώτες ήταν πρότυπα πόλης-κράτους
  • εθνικός χαρακτήρας της βασιλείας σημαίνει ότι ο βασιλιάς εκλέγεται από τον στρατό,ακόμα κι όταν η βασιλεία είναι κληρονομική.
3.Να συσχετίσετε τα πρόσωπα της πρώτης σειράς με τα γεγονότα της δεύτερης σειράς 
α.Βασιλιάς,ευγενείς,καλλιεργητές,μισθωτοί ή δούλοι
β.Κάτοχοι εκτάσεων από δωρεά,αποτελούσαν τον μακεδονικό στρατό,καλλιεργούσαν τις εκτάσεις του βασιλιά και των ευγενών,κύριος κάτοχος της γης,των ορυχείων και των δασών. 

4.Να βάλετε στη σωστή χρονολογική σειρά τα παρακάτω πρόσωπα και τα γεγονότα

  • Δημήτριος Πολιορκητής
  • επιδρομή των Γαλατών
  • κατάληψη Μακεδονίας από τους Ρωμαίους(168 π.Χ.)
  • Κάσσανδρος
  • κατάληψη θρόνου Μακεδονίας για επτά χρόνια ( 294-287 π.Χ.)
  • Αντίγονος Γονατάς
  • δυναστεία Αντιγονιδών
5.Ποιες από τις παρακάτω φράσεις ισχύουν για το βασίλειο της Ηπείρου;
  • το ισχυρότερο φύλο που κατοίκησε στην Ήπειρο ήταν οι Μολοσσοί
  • μέχρι τους ελληνιστικούς χρόνους το βασίλειο είχε μείνει στην αφάνεια
  • είχαν ωστόσο μια πρωτόγονη δημοκρατία που σεβόταν τη γνώμη των πολλών
  • το σύστημά τους ονομαζόταν μετριοπαθής βασιλεία με περιορισμούς της βασιλικής εξουσίας
  • ο Πύρρος υπήρξε ηγέτης με πολλές ικανότητες και μεγαλεπήβολα σχέδια
  • ο Πύρρος επεχείρησε εκστρατείες στην Ανατολή μιμούμενος τον Αλέξανδρο 
  • από το 280-275 πολεμούσε στις Ινδίες εναντίον των τοπικών ηγεμόνων της περιοχής
  • πέθανε άδοξα κατά τη διάρκεια οδομαχιών στο Άργος το 272 π.Χ.
6.Ποια ήταν η τύχη των πόλεων - κρατών στα ελληνιστικά χρόνια; 
7.Πώς συνδέονται τα παρακάτω ονόματα και οι χρονολογίες με την πόλη-κράτος της Αθήνας;Απαντάμε με τα χύμα γεγονότα το τέλος.
  • Δημήτριος Φαληρεύς
  • Αντίγονος Γονατάς
  • Χρεμωνίδης
  • Δημήτριος Πολιορκητής
Στωικός φιλόσοφος,διόρισε κυβερνήτη τον Δημήτριο Φαληρέα,απελευθερωτικός αγώνας της Αθήνας,317-307,κυβέρνησε ως τύραννος,267-261,κατέφυγε στην αυλή των Πτολεμαίων.
9.Να συμπληρώσετε τα κενά της παραγράφου έτσι,ώστε να αποδίδεται η ιστορική αλήθεια για τη Σπάρτη των ελληνιστικών χρόνων.
Ο πληθυσμός της Σπάρτης........................................και οι ελεύθεροι  πολίτες έφτασαν τους............................................................ενώ μόνο ............................είχαν γεωργικό κλήρο.Για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση αυτή έπρεπε να γίνει...............................................................Ο .......................έγινε βασιλιάς το 244 π.Χ. και πρότεινε την ένταξη των...............................................στην τάξη των Σπαρτιατών. Δολοφονήθηκε όμως από τους πλούσιους.Δέκα περίπου χρόνια αργότερα ο ..................................................ο Γ΄προχώρησε σε πολιτικές και κοινωνικές αλλαγές,αλλά ο στρατηγός της Αχαϊκής Συμπολιτείας ο..........................................ζήτησε τη βοήθεια των Μακεδόνων και έτσι ο Κλεομένης ηττήθηκε στη μάχη της Σελλασίας το.....................................π.Χ. και κατέφυγε στην αυλή των Πτολεμαίων της Αιγύπτου.Την πολιτική αστάθεια που ακολούθησε εκμεταλλεύτηκε ο .............................................γόνος βασιλικής οικογένειας και προσπάθησε να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις του Κλεομένη   στα...............................................π.Χ.Η δολοφονία του στα.....................π.Χ. επισφράγισε  το τέλος της αυτονομίας της Σπάρτης.Μέχρι τη ρωμαϊκή της κατάκτηση έγινε μέλος της Αχαϊκής συμπολιτείας.
10.Ποιες από τις παρακάτω φράσεις ισχύουν για την πόλη-κράτος της Ρόδου στα ελληνιστικά χρόνια και ποιες για την πόλη-κράτος της Δήλου;  

  • στα τέλη του 4ου αιώνα πέρασε στη σφαίρα επιρροής των βασιλέων της Μακεδονίας 
  • δημιουργήθηκαν στο νησί δημόσιες και ιδιωτικές τράπεζες
  • στα τέλη του 4ου αιώνα απέκρουσε την επίθεση του Δημητρίου (305-304 π.Χ.) ο οποίος και ονομάστηκε Πολιορκητής
  • τη διακυβέρνηση του νησιού είχαν οι πλούσιοι έμποροι και τραπεζίτες
  • το 167 π.Χ. κηρύχθηκε ελεύθερο λιμάνι από τους Ρωμαίους
  • συμμάχησε με τη Ρώμη εναντίον του Αντιόχου του Γ΄της Συρίας 
  • υποδουλώθηκε στους Ρωμαίους το 43 π.Χ.
  • τη ζωή του νησιού όριζαν ξένοι,Έλληνες,Αιγύπτιοι,Σύροι,Φοίνικες κ.ά