Τρίτη, 13 Ιανουαρίου 2015

Η κλασική εποχή,Φύλλο εργασίας 2(από τον Φίλιππο έως τον θάνατο του Μ.Αλεξάνδρου)

Η κλασική εποχή,Φύλλο εργασίας 2 (από τον Φίλιππο έως τον θάνατο του Μ.Αλεξάνδρου)
1.Με ποια από τα παρακάτω γεγονότα σχετίζεται η κρίση της πόλης-κράτους;

 • μεταξύ τους ανταγωνισμός
 • συγκρούσεις
 • παρέμβαση των Περσών
 • ηγεμονία Αθήνας
 • ηγεμονία Σπάρτης  
2.Ο Βοιωτικός ή Κορινθιακός πόλεμος έγινε μεταξύ του συνασπισμού της Θήβας,της Κορίνθου,του Άργους και της Αθήνας    εναντίον των Σπαρτιατών από τα 395-386 π.Χ. Σωστά; 
3.Ισχύει η παρακάτω παράγραφος για την Ανταλκίδειο ειρήνη; 
Οι ελληνικές πόλεις της Μ.Ασίας θα έμεναν αυτόνομες και ανεξάρτητες με εξαίρεση τη Λήμνο,την Ίμβρο και τη Σκύρο και οι Σπαρτιάτες θα φρόντιζαν για την επιβολή της ειρήνης στην Ελλάδα ως τοποτηρητές του Πέρση βασιλιά.
4.Ποιες από τις παρακάτω μάχες σχετίζονται με τη Θηβαϊκή ηγεμονία;

 • μάχη του Μαραθώνα 490 π.Χ.
 • μάχη στα Λεύκτρα 371 π.Χ.
 • μάχη στην Ισσό 333 π.Χ.
 • μάχη Μαντινείας 362 π.Χ. 
5.Να συνδυάσετε τα παρακάτω πρόσωπα και γεγονότα και να συνθέσετε την Πανελλήνια Ιδέα.
σοφιστής Γοργίας,Ολυμπία,Ισοκράτης,αγώνας εναντίον Περσών,ανασύσταση αθηναϊκής ηγεμονίας,Πανηγυρικός λόγος,ισχυρός Έλληνας μονάρχης,Ευαγόρας της Κύπρου,Φίλιππος των Μακεδόνων,αποδέσμευση από το τοπικιστικό πνεύμα,Δημοσθένης,πίστη στον πρωταγωνιστικό ρόλο της Αθήνας.
6.Ποιες από τις παρακάτω ενέργειες ισχυροποίησαν το κράτος της Μακεδονίας;

 • η μάχη των Θερμοπυλών
 • η αντιμετώπιση των Παιόνων και των Ιλλυριών από τον Φίλιππο
 • η μακεδονική φάλαγγα των πεζεταίρων και των εταίρων
 • η ναυμαχία της Μυκάλης
 • η απομείωση της αθηναϊκής ηγεμονίας
 • οι χρυσοί στατήρες
 • η επεκτατική εξωτερική πολιτική των Περσών
 • το μαντείο των Δελφών που έδινε λάθος χρησμούς
 • η μάχη της Χαιρώνειας το 338 π.χ.
7.Στο Συνέδριο της Κορίνθου το 337 π.Χ. συμμετείχαν όλες οι πόλεις με πρώτη τη Σπάρτη.Σωστά;
8.Να συμπληρώσετε τις κουκκίδες ώστε να φανούν σωστά οι αποφάσεις του Συνεδρίου της Κορίνθου

 • Απαγορεύτηκαν οι συγκρούσεις μεταξύ των.....................................πόλεων και η βίαιη μεταβολή των.....................................  
 • προστατεύτηκε η ελεύθερη...................................και καταδικάστηκε η..........................
 • ιδρύθηκε η πανελλήνια..............................αμυντική και επιθετική με ισόβιο αρχηγό τον........................................
9.Τι συνέβη στο Συνέδριο της Κορίνθου το 336 π.Χ.; 
10.Από τις χύμα  χρονολογίες βρείτε ποια ταιριάζει σε ποιο γεγονός
1.Γρανικός ποταμός
2.Ισσό της Κιλικίας
3.κατάληψη Φοινίκης και Παλαιστίνης
4.ίδρυση Αλεξάνδρειας της Αιγύπτου
5.κατάληψη των Σούσων
6.κατάληψη των Εκβατάνων
7.κατάληψη της Αραχωσίας
8.μάχη στον Ύφαση ποταμό
9.θάνατος Αλεξάνδρου
10.ξεκίνημα από την Πέλλα
334,333,332,330,331,323,326 π.Χ.
11. Το έργο του Μ.Αλεξάνδρου χωρίζεται από τους μελετητές σε τέσσερις τομείς:στρατιωτικός,πολιτικός,οικονομικός και πολιτιστικός.
Να εντάξετε τα παρακάτω χαρακτηριστικά σε καθέναν από τους 4 τομείς.
η παράδοση των λαών της ανατολής,οι φορολογικές περιφέρειες,ανάμειξη ελληνικού και ασιατικού κόσμου,κατά μέτωπο συγκρούσεις και πολιορκίες πόλεων,θησαυροί που μεταβάλλονται σε νόμισμα,διάδοση ελληνικής γλώσσας και ελληνικού πολιτισμού,διορατική στρατηγική,ανάθεση διοίκησης σατραπειών σε Έλληνες και Πέρσες διοικητές.
12.ίδρυση πόλεων που εξελίχθηκαν σε εμπορικά και πνευματικά κέντρα.
13.Πώς σχετίζεται το πρόσωπο του Μ.Αλεξάνδρου με τους θρύλους και τις παραδόσεις των ανατολικών λαών;