Τρίτη, 22 Ιουλίου 2014

Το έργο του Λυσία

Το έργο του Λυσία
Ερωτήσεις
1.Με ποια είδη ρητορικών λόγων ασχολήθηκε κυρίως ο Λυσίας και σε ποιο είδος διακρίθηκε;
2.Ποιες είναι οι μέχρι τώρα γνώσεις μας για τους λόγους του Λυσία;
3.Ποια από τα παρακάτω στοιχεία είναι αληθή για τους λόγους του Λυσία;
 • στην αρχαιότητα κυκλοφορούσαν 233 λόγοι του Λυσία.
 • ο φιλολογικός κύκλος του Διονυσίου Αλικαρνασσέα και του Καικιλίου θεωρούσε γνήσιους πολύ περισσότερους,425 για την ακρίβεια.
 • σήμερα μας είναι γνωστοί 172 τίτλοι
 • οι συνηθισμένες συλλογές περιλαμβάνουν 30 λόγους
 • μόνο 23 λόγοι θεωρούνται ολοκληρωμένοι
 • κάποιων λόγων αμφισβητείται η γνησιότητα
 • δεν μας σώζονται αποσπάσματα λόγων ή επιστολών
 • ο Περί της Πολιτείας είναι δικανικός
 • ο Επιτάφιος και ο Ολυμπιακός είναι θρησκευτικά και αθλητικά δρώμενα
 • ο Επιτάφιος είναι επιδεικτικός λόγος 
 • ο Ολυμπιακός είναι συμβουλετικός και βρίσκεται στον Φαίδρο του Πλάτωνα
 • ο Ερωτικός ήταν απαγορευμένος πάπυρος στην κλασική Αθήνα
 • ο Ερωτικός βρίσκεται στον Φαίδωνα του Πλάτωνα
 • οι περισσότεροι λόγοι του Λυσία είναι δικανικοί
 • οι λόγοι του Λυσία είναι μόνο καταγγελτικοί
 • οι λόγοι του Λυσία αναφέρονται μόνο σε ιδιωτικές υποθέσεις