Πέμπτη, 17 Ιουλίου 2014

Σημασία και τρόπος μελέτης των ρητορικών κειμένων σήμερα

Σημασία και τρόπος μελέτης των ρητορικών κειμένων σήμερα
Ερωτήσεις
1.Να ερμηνεύσετε τη φράση του Ξενοφώντα:"Ξετυλίγοντας τους θησαυρούς των παλαιών σοφών,αυτούς που εκείνοι κατέγραψαν και μας άφησαν σε βιβλία,τους εξετάζω μαζί με τους φίλους μου και αν κάτι μας φαίνεται καλό,το κρατούμε".
2.Ποιοι είναι οι στόχοι της διδασκαλίας των ρητορικών κειμένων;
3.Ποιοι είναι οι ειδικότεροι στόχοι της διδασκαλίας των ρητορικών κειμένων;
4.Να διατυπώσετε τις επιφυλάξεις που εγείρονται κατά τη μελέτη ενός ρητορικού κειμένου.
5.Δημιουργεί η διδασκαλία της ρητορικής αντισώματα;Ποια μπορεί να είναι αυτά;
6.Γιατί τα ρητορικά κείμενα θεωρούνται κείμενα διαχρονικού προβληματισμού;
7.Να τοποθετήσετε τα παρακάτω χαρακτηριστικά στις ενότητες που σας αναφέρω:α)γενικοί στόχοι,β) ειδικοί στόχοι,γ)επιφυλάξεις,δ)αντισώματα και ε) κείμενα διαχρονικού προβληματισμού.
 • διάλογος ἐν μονολόγῳ
 • γνώση πολιτεύματος,θεσμών και ιδεών
 • επιλογή επιχειρημάτων,παθοποιία και ηθοποιία
 • προσηλυτισμός και διαφήμιση
 • μαγεία ήχου και εικόναςδιάκριση αλήθειας και ψέμματος
 • επίδραση στην ευρωπαϊκή πολιτική πράξη
 • αναθεωρημένα κείμενα για αισθητικούς ή πολιτικούς λόγους
 • δυσμενής η θέση μας σε σχέση με τον αρχαίο ακροστή
 • άμυνα στην αντιμετώπιση προπαγανδιστικών μηνυμάτων
 • montage
 • image making
 • αφορμή για πολιτικό και κοινωνικό στοχασμό
 • δημηγορίες Θουκυδίδη και Δημοσθένη
 • "μετά λόγου γνώσεως"
 • η αυτογνωσία μας ως λαού
 • μελέτη τρόπων πειθούς
 • καίρια λέξη και κατάλληλο ύφος
 • ικανότητα διάκρισης αλήθειας και ψέμματος