Κυριακή, 6 Ιουλίου 2014

Τα είδη του αττικού ρητορικού λόγου

Τα είδη του αττικού ρητορικού λόγου
Ερωτήσεις
1.Πόσα είδη ρητορικών λόγων υπάρχουν σύμφωνα με τον Αριστοτέλη;
2.Τι είναι οι συμβουλευτικοί λόγοι;
3.Τα χαρακτηριστικά της Εκκλησίας του Δήμου στην αρχαία Αθήνα.
4.Οι συμβουλευτικοί ρήτορες και οι σχέσεις τους με την Εκκλησία του Δήμου.
5.Τι είναι οι Δικανικοί λόγοι;
6.Ποιο ήταν το αρχαιότερο δικαστήριο στην Αθήνα;
7.Η Ηλιαία!
8.Ποιοι ήταν οι λογογράφοι και ποια η σχέση τους με τους λαϊκούς δικαστές της Ηλιαίας;
9.Ο επιφανέστερος λογογράφος ήταν:
 • ο Ανδοκίδης
 • ο Αντιφών
 • ο Αντισθένης
 • ο Λυσίας
 10.Τι είναι οι Επιδεικτικοί ή Πανηγυρικοί λόγοι;
11.Ο επιφανέστερος εκπρόσωπος του επιδεικτικού είδους είναι:
 • ο Δημοσθένης
 • ο Ισοκράτης
 • ο Θουκυδίδης
12.Ποια από τα παρακάτω χαρακτηριστικά αντιστοιχούν στο δικανικό,συμβουλευτικό και επιδεικτικό είδος ρητορικού λόγου;
 • πράξεις που τελέστηκαν στο παρελθόν
 • εορτές και συγκεντρώσεις
 • συχνές αναδρομές στο παρελθόν
 • συνελεύσεις του λαού
 • συμβουλές για το μέλλον
 • κατηγορίες ή απολογίες
 • ενοχή ή αθωότητα κατηγορουμένου
 • εγκώμια και επικρίσεις πράξεων και προσώπων του παρόντος
 • προβλέψεις για το μέλλον
 • προτροπή ή αποτροπή του λαού
 • νόμος και αίσθημα δικαίου
 • εκκλησία του Δήμου
 • δικαστήρια
 • επίδειξη ρητορικής δεινότητας
 • επίτευξη συμφέροντος
 • πρόκληση των επευφημιών του ακροατηρίου
 • εξυπηρέτηση(ίσως)πολιτικών σκοπιμοτήτων
 • αποφυγή πολιτικών σφαλμάτων
 • Ισοκράτης
 • Λυσίας
 • Δημοσθένης