Τετάρτη, 2 Απριλίου 2014

Αριστοτέλης,Πολιτικά,Ενότητα 15

Αριστοτέλης,Πολιτικά,Ενότητα 15
Μετάφραση
Γι' αυτόν που ασχολείται με το πολίτευμα,και ποια είναι η ουσία και ποια τα χαρακτηριστικά του κάθε ξεχωριστού πολιτεύματος,σχεδόν πρώτο θέμα για διερεύνηση είναι να ασχοληθεί με τα σχετικά με την πόλη,δηλαδή τι τέλος πάντων είναι αυτό που λέμε πόλη.Γιατί σήμερα υπάρχουν διαφορετικές γνώμες πάνω σ' αυτό το θέμα,εφόσον άλλοι ισχυρίζονται ότι η πόλη έχει κάνει τη συγκεκριμένη πράξη,ενώ άλλοι ότι δεν είναι η πόλη αλλά η ολιγαρχική κυβέρνηση ή ο τύραννος.Από την άλλη βλέπουμε ότι όλη η δραστηριότητα του πολιτικού και του νομοθέτη γίνεται σχετικά με την πόλη,ενώ το πολίτευμα είναι ένας τρόπος διακυβέρνησης αυτών που κατοικούν την πόλη.Επειδή όμως η πόλη ανήκει στην κατηγορία των σύνθετων πραγμάτων,όπως όλα εκείνα τα πράγματα που το καθένα τους είναι βέβαια ένα σύνολο αποτελούμενο όμως από πολλά μέρη,είναι φανερό ότι πρώτα πρώτα πρέπει να αναζητηθεί τι είναι ο πολίτης,γιατί η πόλη είναι ένα πλήθος πολιτών.Επομένως πρέπει να εξεταστεί ποιον οφείλουμε να αποκαλούμε πολίτη και ποιος είναι ο πολίτης.
Και για το περιεχόμενο της έννοιας πολίτης διατυπώνονται πολύ συχνά διαφορετικές μεταξύ τους απόψεις,δηλαδή δεν υπάρχει μια γενική συμφωνία για το περιεχόμενο της έννοιας πολίτης,γιατί κάποιος ο οποίος στη δημοκρατία θεωρείται πολίτης,στην ολιγαρχία πολλές φορές δεν θεωρείται πολίτης.
Σχολιασμός
1.Δομή της ενότητας

  • για τρεις λόγους θα πρέπει να εξεταστεί τι είναι η πόλις
  • επειδή η πόλις είναι σύνθετο σώμα πρέπει να εξεταστούν πρώτα τα μέρη του
  • τα μέρη της πόλης είναι οι πολίτες άρα πρέπει να εξεταστεί η έννοια πολίτης
  • ο ορισμός του πολίτη εξαρτάται από το πολίτευμα άρα και ο ορισμός της πόλης εξαρτάται από το πολίτευμα
2.Τί ποτέ ἐστιν πόλις:να θυμόμαστε πάντα ότι όταν λέμε πόλις στα αρχαία εννοούμε κράτος,άρα ο Αριστοτέλης διερωτάται εδώ για το τι είναι κράτος,αφού για κάθε δημόσια πράξη εγείρεται το ερώτημα αν την πράξη την έκανε η κυβέρνηση ή η πολιτεία ολόκληρη,δηλαδή το σύνολο των πολιτών και άρα το κράτος εξ ολοκλήρου.Θα αναφέρουμε εδώ το παράδειγμα του βιβλίου μας για τον μηδισμό των Θηβαίων και για την ευθύνη της απόφασης αυτής.Στα σύγχρονα κράτη η αμφισβήτηση αυτή γίνεται ακόμα πιο έντονη όταν υπάρχει αλλαγή του καθεστώτος ή ακόμα και πολιτική αλλαγή,όπως όταν αλλάζει η κυβέρνηση μετά από εκλογές.Το νεώτερο καθεστώς συνήθως δεν αναγνωρίζει πολλές πράξεις του παλαιότερου καθεστώτος ή ακόμα και κάποιες διεθνείς συμφωνίες.Η δικαιολογία που προβάλλεται σ'αυτήν την περίπτωση είναι το ότι τις συμφωνίες δεν τις έκανε το κράτος αλλά η η συγκεκριμένη κυβέρνηση την οποία το νέο καθεστώς δεν αναγνωρίζει.Έτσι όμως λύεται αυτό που λέμε "η συνέχεια του κράτους"
.Είναι ωστόσο ανάγκη να διερευνηθεί το θέμα του κράτους και τι είναι αυτό διότι στην ιστορία και την εξέλιξη των ανθρωπίνων κοινωνιών η έννοια του κράτους έχει αλλάξει συχνά,όπως για παράδειγμα στα μοναρχικά καθεστώτα το κράτος ταυτιζόταν με το πρόσωπο του μονάρχη[μην ξεχνάμε τον Λουδοβίκο τον 14ο που έλεγε:το κράτος είμαι εγώ!] ή ακόμα στα σοσιαλιστικά καθεστώτα όπου το κράτος ταυτιζόταν με το κυβερνών κόμμα.
Η ταυτότητα λοιπόν ενός κράτους καθορίζεται εν πολλοίς από το πολίτευμά του και από τον ρόλο των πολιτών σε αυτό.Με βάση το πολίτευμα καθορίζεται και η θέση και η λειτουργία των πολιτών.Σύμφωνα λοιπόν με την αναλυτική μέθοδο πρώτα θα οριστούν τα μέρη της πόλης και του πολιτεύματος που είναι οι πολίτες και μετά θα οριστεί η έννοια του κράτους.
2.Τι είναι πολίτευμα:πολίτευμα είναι ένας τρόπος οργάνωσης της πόλης θεσπισμένος από τους κατοίκους της.Επίσης είναι η ρύθμιση των διαφόρων εξουσιών της πόλης και επιπλέον οι αρμοδιότητες του πολίτη και το ποσοστό συμμετοχής του στην άσκηση της εξουσίας.
3.Ο πολίτης συστατικό στοιχείο της πόλης:ο ορισμός του πολίτη επιδέχεται πολλές ερμηνείες και είναι διαφορετική η εκδοχή του πολίτη σε ένα δημοκρατικό καθεστώς και διαφορετική σε ένα ολιγαρχικό,αφού πολίτης μπορεί να ονομάζεται κάποιος ανάλογα με την καταγωγή,το εισόδημα ή το είδος της απασχόλησης.Σε επόμενη ενότητα ο Αριστοτέλης θα αναφέρει επακριβώς ποιον θεωρούμε πολίτη και γιατί και θα μας πει ότι είναι αυτός που συμμετέχει στην δικαστική και βουλευτική εξουσία.
4.Η αναλυτική και γενετική μέθοδος:αναλυτική μέθοδος σημαίνει ότι αναλύω μια έννοια στα συστατικά της δηλαδή την έννοια πόλις την αναλύω στα συστατικά της που είναι οι πολίτες και έτσι προσπαθώ να ορίσω τι σημαίνει πόλις.Γενετική ονομάζεται η μέθοδος μέσω της οποίας προσπαθώ να διερευνήσω πώς δημιουργήθηκε,πώς γεννήθηκε μια έννοια,όπως για παράδειγμα η πόλις ή ένα ποίημα ή ένα έργο τέχνης.