Δευτέρα, 3 Μαρτίου 2014

Οι βασικές ερωτήσεις στα Ηθικά Νικομάχεια,Ενότητα 7

Οι βασικές ερωτήσεις στα Ηθικά Νικομάχεια,Ενότητα 7
1.Ποια παραδείγματα χρησιμοποιεί ο Αριστοτέλης προκειμένου να διασαφηνίσει το αντικειμενικό και το υποκειμενικό μέσον;
Θα χρησιμοποιήσει δύο παραδείγματα και επαγωγικό συλλογισμό.Το παράδειγμα που αναφέρεται στο αντικειμενικό μέσον είναι αριθμητικό και το κριτήριο προσδιορισμού του μέσου είναι ποσοτικό.Το 6 λοιπόν θεωρείται το μέσον σε μια σειρά αριθμών από το 2 έως το 10,αφού το 2 θεωρείται λίγο και το 10 υπερβολικό.
Το παράδειγμα που αναφέρεται στο υποκειμενικό μέσον αντλείται από τον αθλητισμό και προφανώς αποτελεί μια γνωστή διαδικασία στους μαθητές του Αριστοτέλη ,αφού οι νέοι στην Αθήνα αθλούνταν και αυτό ήταν αναπόσπαστο τμήμα της παιδείας τους.Το φαγητό των δύο μνων για έναν αθλητή είναι λίγο,αν λάβουμε υπόψη μας τις ανάγκες του οργανισμού ενός αθλουμένου.Από την άλλη το φαγητό των 10 μνων μπορεί να είναι πολύ ,ανάλογα όμως με τον αθλητή και το άθλημα.Ως εκ τούτου φέρει ο φιλόσοφος το παράδειγμα του Μίλωνα που ήταν μεγαλόσωμος και έτρωγε πολύ και μετά την περίπτωση ενός αθλητή του δρόμου που ξεκινά τώρα την προπόνησή του και η παραπάνω ποσότητα είναι πολύ μεγάλη.Ο υποκειμενικός προσδιορισμός του μέσου λοιπόν γίνεται με κριτήρια ποιοτικά και μεταβλητούς παράγοντες.
2.Ποια είναι τα δυο άκρα της μεσότητας;Να παρουσιάσετε διαγραμματικά τις αρετές που αναφέρονται στην 4η ενότητα με τα δύο άκρα τους.
Στην 4η ενότητα ο φιλόσοφος μάς είπε ότι η αρετή βρίσκεται στη μέση δύο άκρων που είναι ταυτόχρονα και κακίες:της υπερβολής και της έλλειψης.Η μεσότητα αποτελεί έτσι τη σωστή και ενδεδειγμένη συμπεριφορά ,η οποία και είναι επαινετέα,γιατί οδηγεί στην κατάκτηση των ηθικών αρετών.Αντίθετα οι ακραίες συμπεριφορές αποτελούν τη μη ενδεδειγμένη οδό η οποία επικρίνεται ,γιατί απομακρύνει από τις ηθικές αρετές.Οι ακόλουθες στήλες θα μας βοηθήσουν να καταλάβουμε το μέσον και τις ακρότητες των βασικών συμπεριφορών μας:
έλλειψις                       μέσον                    υπερβολή
δειλία                           ανδρεία                  θρασύτης
ἀναισθησία                  σωφροσύνη           ἀκολασία
ἀοργησία                     πραότης                 ὀργιλότης
Να επισημάνω εδώ ότι θα πρέπει να γνωρίζουμε και τις ερωτήσεις του αντίστοιχου κεφαλαίου από το βιβλίο μας,έτσι όπως τις έχουμε καταγράψει στις προηγούμενες αναρτήσεις μας!