Σάββατο, 28 Σεπτεμβρίου 2013

Εισαγωγή στον Πρωταγόρα,Φύλλο 8

Εισαγωγή στον Πρωταγόρα ,Φύλλο 8
Η ίδρυση της Ακαδημίας
1.Σημειώστε το σωστό και το λάθος
 • η Ακαδημία ιδρύθηκε μετά την επιστροφή του Πλάτωνα από το πρώτο του ταξίδι στη Σικελία
 • η Ακαδημία απείχε 2 χιλιόμετρα από το Δίπυλο
 • λειτούργησε μέχρι το 529 μ.Χ. που την έκλεισε ο Θεοδόσιος ο Α΄
 • όταν έκλεισε η Ακαδημία ήταν στην κορύφωση της ακμής της
 • η σχολή λειτουργούσε κοντά στο γυμναστήριο το αφιερωμένο στον ήρωα Ακάδημο
 • το 1930 σε ανασκαφές ανακαλύφθηκε το γυμναστήριο της περιοχής
 • τα μαθήματα της Ακαδημείας διέφεραν πολύ από τα μαθήματα που εμφανίζονται στο πλατωνικό έργο Πολιτεία.
 • τα μαθήματα της Ακαδημείας αποτελούν την ιδανική παιδεία των φυλάκων
 • οι φύλακες είναι η ανώτερη τάξη που ασκεί την εξουσία
 • τα Μαθηματικά δεν θεωρούνταν απαραίτητα στην Ακαδημία
 • τα Μαθηματικά ήταν παραίτητα για τη διδασκαλία της διαλεκτικής
2.Ποια επιγραφή βρισκόταν στην είσοδο της Ακαδημίας σύμφωνα με την αρχαία παράδοση και τι σημαίνει στη ΝΕ; .......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
3.Να αναφέρετε τα ονόματα των φιλοσόφων που υπήρξαν μαθητές του Πλάτωνα στην Ακαδημία
 • .................................................................
 • .................................................................
 • .................................................................
 • .................................................................