Σάββατο, 21 Σεπτεμβρίου 2013

Εισαγωγή στον Πρωταγόρα,Φύλλο 5

Εισαγωγή στον Πρωταγόρα,Φύλλο 5

Η δίκη και ο θάνατος του Σωκράτη

1.Να μεταφέρετε στη ΝΕ το κατηγορητήριο του Σωκράτη
"Τάδε ἐγράψατο καί ἀντωμόσατο Μέλητος Μελήτου Πιτθεύς Σωκράτει Σωφρονίσκου Ἀλωπεκῆθεν:ἀδικεῖ Σωκράτης οὕς μέν ἡ πόλις νομίζει θεούς οὐ νομίζων,ἕτερα δέ δαιμόνια καινά εἰσηγούμενος·ἀδικεῖ δέ καί τούς νέους διαφθείρων.Τίμημα θάνατος".
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
2.Τα χαρακτηριστικά της αριστερής στήλης να αποδοθούν στα πρόσωπα της δεξιάς
α.ποιητής                                                                                       Α.Μέλητος
β.κατήγορος του Σωκράτη                                                            Β.Ἀνυτος
γ.βυρσοδέψης                                                                               Γ.Λύκων
δ.πλούσιος
ε.στρατηγός το 409
στ.ρήτορας
ζ.εξόριστος από τους Τριάκοντα
3.Δαιμόνιο,θεότητα,Σωκράτης,μήνυση:πώς συνδέονται οι έννοιες μεταξύ τους;
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
4.Γιατί ήταν αδύνατο να κατηγορηθεί κάποιος για αθεΐα στην αρχαία Αθήνα;
Διότι:α..............................................................................................................
         β..............................................................................................................
         γ..............................................................................................................
         δ..............................................................................................................
5.Να δώσετε τον ορισμό της ασέβειας:
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
6.Να σημειώσετε τις σωστές και τις λάθος φράσεις
 • Ο Σωκράτης διέφθειρε τους νέους με κάθε δυνατό τρόπο/ σ λ
 • οι νέοι γοητεύονταν από την ικανότητα του Σωκράτη να ξεσκεπάζει  τη ψευδή σοφία των σοφιστών/σ λ
 • οι απειλούμενοι από τον Σωκράτη θεωρούσαν αυτόν διαφθορέα των νέων/σ λ
 • οι μαθητές του Σωκράτη δεν ασχολούνταν με την πολιτική/σ λ
 • οι νέοι του κύκλου του Σωκράτη πήραν μέρος στην πολιτική/σ λ
 • πολλοί μαθητές του Σωκράτη έπαιξαν ρόλο αρνητικό σε μια καταστροφική εποχή για την Αθήνα/σ λ
 • ο Αλκιβιάδης ήταν περίφημος δημοκρατικός αρχηγός/σ λ
 • ο Αλκιβιάδης ήταν δημοκρατικός αλλά και αμφιλεγόμενος/σ λ
 • πολλοί φίλοι του Σωκράτη τάχθηκαν με τους ολιγαρχικούς/σ λ
 • οι μαθητές του Σωκράτη δεν στήριξαν το πραξικόπημα των Τριάκοντα/σ λ
 • ο Κριτίας και ο Χαρμίδης ήταν επικεφαλής των Τριάκοντα/σ λ
 • οι θεωρίες του δασκάλου ήταν υπεύθυνες για την κατάληξη των μαθητών/σ λ
7.Τα χαρακτηριστικά του δικαστηρίου της Ηλιαίας και οι αποφάσεις του για τον Σωκράτη
α..............................................................................
β..............................................................................
γ..............................................................................
δ..............................................................................
8.Η σωκρατική ειρωνεία και οι απαντήσεις του Σωκράτη στην Ηλιαία
α..............................................................................................................
β..............................................................................................................
γ..............................................................................................................
δ..............................................................................................................
ε..............................................................................................................
9.Να επιλέξετε τα χαρακτηριστικά εκείνα που  αφορούν τον Σωκράτη ,εκείνα που αφορούν τους φίλους του και εκείνα που αφορούν τους Αθηναίους.
α.ένας μήνας στο κρατητήριο                                                                 
β.θεωρία και Πάραλος
γ.Δήλος και Δήλια                                                                       Σωκράτης
δ.εκτέλεση                                                                                   Φίλοι
ε.απόδραση                                                                                  Αθηναίοι
στ.αδικία από τους συμπολίτες
ζ.Κρίτων
η.κατάποση του κώνειου
θ.αθανασία ψυχής
ι.κελλί δεσμωτηρίου