Σάββατο, 21 Σεπτεμβρίου 2013

Φύλλα εργασίας στον Πρωταγόρα,Φύλλο 2

Εισαγωγή στον Πρωταγόρα,Φύλλο  2

Η σωκρατική αμφισβήτηση

Ποια από τα παρακάτω χαρακτηριστικά αφορούν τον Σωκράτη και ποια τους σοφιστές:
 • αθεΐα...................................
 • ειρωνεία..............................
 • ειρωνεία ως όπλο της φιλοσοφικής έρευνας................................
 • άρνηση των παραδεδεγμένων αληθειών .....................................
 • αμφισβήτηση που καταλήγει σε άρνηση......................................
 • δεν υπάρχει αλήθεια κι αν υπάρχει δεν μας επηρεάζει..................................
 • θετική αμφισβήτηση....................................
 • αναζήτηση της βαθύτερης αλήθειας των πραγμάτων.....................................
 • τερατώδης και τραγική αμφισβήτηση..........................................
 • αναζήτηση της πρώτης και αναλλοίωτης αλήθειας..........................................
 • η αλήθεια δεν επηρεάζεται από τις συνθήκες και δεν εξαρτάται από τον άνθρωπο..........................