Σάββατο, 21 Σεπτεμβρίου 2013

Φύλλα εργασίας στην εισαγωγή του Πρωταγόρα,Φύλλο1

Εισαγωγή στον Πρωταγόρα

"Ἕν οἶδα,ὅτι οὐδέν οἶδα"
 1.Ο θεϊκός χρησμός έλεγε:
 • ότι ο Σωκράτης ήταν σοφός
 • ήταν ο σοφώτερος Αθηναίος
 • ήταν ο πιο σοφός άνθρωπος
 • "ἦν ἁπάντων σοφώτατος".
2.Ο Σωκράτης υιοθέτησε απέναντι στον χρησμό την παρακάτω στάση:
 • τον δέχτηκε αναντίρρητα
 • χάρηκε και υπερηφανεύτηκε γι'αυτόν
 • τον αμφισβήτησε
 • ζήτησε την απόδειξή του ρωτώντας σχετικά τους Αθηναίους
3.Ο Σωκράτης μετά την έρευνα και τον έλεγχο της σοφίας των Αθηναίων κατέληξε στο συμπέρασμα:
 • όλοι οι Αθηναίοι είναι σοφοί
 • οι Αθηναίοι νομίζουν ότι είναι σοφοί αλλά δεν είναι
 • οι Αθηναίοι μισούν γρήγορα αυτούς που τους ελέγχουν για την ανοησία τους
 • οι άνθρωποι θεωρούν τους εαυτούς τους σοφούς γιατί ξέρουν πολλά
 • εγώ θεωρώ τον εαυτό μου σοφό γιατί ξέρω ότι δεν ξέρω τίποτα
Κυκλώστε τις σωστές απαντήσεις.Είναι περισσότερες από μία
 4.Η αφήγηση της σωκρατικής άγνοιας περιλαμβάνεται στο πλατωνικό έργο"Απολογία Σωκράτους".Τι μας επιτρέπει να κατανοήσουμε για τα αισθήματα των Αθηναίων απέναντι στον Σωκράτη το παραπάνω απόσπασμα;
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................