Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2013

Κείμενο 39

Η θεωρία των υποθετικών προτάσεων -οι υποθετικοί λόγοι

Οι υποθετικές προτάσεις είναι επιρρηματικές προτάσεις και λειτουργούν ως επιρρηματικοί προσδιορισμοί της υπόθεσης σε ρηματικό τύπο ή στο ρήμα της κύριας πρότασης.
Η υποθετική πρόταση και η κύρια πρόταση αποτελούν τους υποθετικούς λόγους των οποίων τα είδη είναι τρία:

1.Το α΄είδος=ανοιχτή υπόθεση
Υπόθ:si,nisi+οριστική κάθε χρόνου
Απόδ:οριστική κάθε χρόνου,οποιαδήποτε έγκλιση
Αν έχουμε ενεστώτα σε υπόθεση και απόδοση,αναφερόμαστε στο παρόν.Με μέλλοντα και μέλλοντα ή συντελεσμένο μέλλοντα,αναφερόμαστε στο μέλλον.Με παρακείμενο και παρακείμενο,αναφερόμαστε στο παρελθόν.

2.Το β΄είδος,υπόθεση αντίθετη του πραγματικού.

Υπόθ:si,nisi+υποτακτική παρατατικού 
Απόδ:υποτακτική παρατατικού
Ο υποθετικός λόγος αναφέρεται στο παρόν

Υπόθ:si,nisi+υποτακτική υπερσυντελίκου
Απόδ:υποτακτική υπερσυντελίκου
Ο υποθετικός λόγος αναφέρεται στο παρελθόν

3.Το γ΄είδος,υπόθεση δυνατή ή πιθανή

Υπόθ:si,nisi+υποτακτική ενεστώτα
Απόδ:υποτακτική ενεστώτα

Σε μια καταφατική υποθετική πρόταση η αντιπαρατιθέμενη αρνητική της  εισάγεται με:si non,si minus.