Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2013

Κείμενο 38
Μετάφραση
Η Καικιλία,η σύζυγος του Μετέλλου,ενώ ζητούσε σύμφωνα με τα πατροπαράδοτα έθιμα,γαμήλιο οιωνό για την κόρη της αδελφής της,έφτιαξε η ίδια οιωνό.Δηλαδή καθόταν τη νύχτα σε ένα μικρό ναό με την κόρη της αδελφής της και περίμενε μέχρι να ακουστεί κάποια φωνή που θα ανταποκρινόταν στο σκοπό τους.Τέλος η κοπέλα κουρασμένη από την πολύωρη ορθοστασία,παρακάλεσε τη θεία της να της παραχωρήσει για λίγο τη θέση της.
Τότε η Καικιλία είπε στην κοπέλα:"εγώ πρόθυμα σου παραχωρώ τη θέση μου".Αυτό το λόγο λίγο αργότερα επιβεβαίωσε η ίδια η πραγματικότητα.Δηλαδή πέθανε η Καικιλία,την οποία ο Μέτελλος,όσο έζησε,αγάπησε πολύ·αργότερα αυτός παντρεύτηκε την κοπέλα.

Επισημάνσεις

Το όνομα sedes(- is) έχει γενική πληθυντικού sedum αν και είναι ισοσύλλαβο.

Η θεωρία των χρονικών προτάσεων

1.Είναι επιρρηματικές προτάσεις και λειτουργούν ως επιρρηματικοί προσδιορισμοί του χρόνου στο περιεχόμενο ή σε ρηματικό τύπο της κύριας πρότασης.
2.Οι τρεις χρονικές βαθμίδες:
  • το σύγχρονο:dum,quoad,quamdiu+ οριστική
Το σύγχρονο χωρίζεται σε:α)παράλληλη διάρκεια.Ο χρόνος είναι ίδιος και στις δύο προτάσεις,β)συνεχιζόμενη πράξη με dum+ οριστική ενεστώτα ανεξαρτήτως του χρόνου της κύριας πρότασης.
  • το προτερόχρονο:postquam,ut,simul,ubi,simulac,cum primum+ οριστική παρακειμένου ή υπερσυντελίκου.
  • το υστερόχρονο:antequam,priusquam,dum,donec,quoad+οριστική όταν η πράξη μας ενδιαφέρει μόνο από χρονική άποψη,+υποτακτική όταν η πράξη περιγράφεται ως προσδοκία ή επιδίωξη.