Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2013

Κείμενο 36
Μετάφραση

Ο Μάνιος Κούριος Δεντάτος ήταν υπερβολικά ολιγαρκής για να μπορεί ευκολότερα να περιφρονεί τα πλούτη.Κάποια μέρα απεσταλμένοι των Σαμνιτών ήρθαν σ'αυτόν.Εκείνος παρουσιάστηκε για να τον δουν να κάθεται σε ένα σκαμνί κοντά στη φωτιά και να τρώει από ένα ξ΄υλινο πιάτο.Περιφρόνησε τα πλούτη των σαμνιτών και οι Σαμνίτες θαύμασαν τη φτώχεια του.Δηλαδή όταν του έφεραν τεράστιο βάρος χρυσού που είχε σταλεί από την πολιτεία τους,για να το χρησιμοποιήσει,χαλάρωσε το πρόσωπό του με το γέλιο και στη συνέχεια είπε:"Της περιττής -για να μην πω ανόητης-πρεσβείας μέλη ,πείτε στους Σαμνίτες ότι ο Μάνιος Κούριος προτιμά να εξουσιάζει τους πλούσιους παρά να γίνεται ο ίδιος πλούσιος·και να θυμάστε ότι εγώ δεν είναι δυνατόν ούτε να  ηττηθώ στη μάχη ούτε να διαφθαρώ με χρήματα".

Επισημάνσεις
1.Utor+αφαιρετική
Praebeo+αιτιατική+δοτική
Impero+δοτική
2.Το divitiae-arun=pluralia tantum
3.Στην τελική παρενθετική πρόταση ne dicam ineptae εννοείται ως εξάρτηση μια κύρια πρόταση et hoc dico.

Η θεωρία των τελικών προτάσεων
1.Είναι επιρρηματικές προτάσεις και λειτουργούν ως επιρρηματικοί προσδιορισμοί του σκοπού σε ρηματικό τύπο της κύριας πρότασης.
2.Εισάγονται με τον τελικό σύνδεσμο ut όταν είναι καταφατικές και με τον ne όταν είναι αποφατικές.
Όταν στην πρόταση υπάρχει επίθετο η επίρρημα συγκριτικού βαθμού ,τότε η τελική εισάγεται με τον σύνδεσμο quo.
Στην κύρια πρόταση μπορεί να υπάρχουν φράσεις που μας προετοιμάζουν για την εμφάνιση της τελικής,π.χ.eo consilio,ea mente.
3.Εκφέρονται πάντα με υποτακτική ενεστώτα ή παρατατικού και δηλώνουν πάντα το σύγχρονο.Η υποτακτική οφείλεται στο ότι ο σκοπός στη λατινική είναι μια υποκειμενική κατάσταση.