Τρίτη, 16 Ιουλίου 2013

Κείμενο 29
Μετάφραση
Όταν ο Οκταβιανός μετά τη νίκη του στο Άκτιο επέστρεφε στη Ρώμη,έτρεξε κοντά του κάποιος άνθρωπος που κρατούσε ένα κοράκι·το είχε διδάξει να λέει τα εξής:"Χαίρε Καίσαρα,νικητή στρατηγέ".Ο Καίσαρας ενδιαφέρθηκε πολύ να αγοράσει το κοράκι·το αγόρασε λοιπόν για είκοσι χιλιάδες σηστερτίους.Αυτό το παράδειγμα παρακίνησε κάποιον παπουτσή να μάθει σε ένα κοράκι παρόμοιο χαιρετισμό.Για πολύ καιρό κοπίαζε μάταια· κάθε φορά που το πουλί δεν απαντούσε,ο παπουτσής συνήθιζε να λέει "Ξόδεψα το λάδι και τον κόπο μου". Τέλος το κοράκι έμαθε τον χαιρετισμό και ο παπουτσής,που επιθυμούσε χρήματα,το έφερε στον Καίσαρα.Όταν άκουσε τον χαιρετισμό ο Καίσαρας είπε:"Στο παλάτι ακούω πολλούς τέτοιους χαιρετισμούς". Τότε ήρθαν στο μυαλό του κόρακα τα λόγια του κυρίου του:"Ξόδεψα το λάδι και τον κόπο μου". Σ'αυτά τα λόγια ό Αύγουστος γέλασε και αγόρασε το πουλί τόσο ,όσο δεν είχε αγοράσει κανένα μέχρι τότε.

Επισημάνσεις
1.tenens=qui tenebat
2.Το απαρέμφατο emere μπορεί να αντικατασταθεί από:ουσιαστική βουλητική πρόταση/ουδέτερο αντωνυμίας.
3.Αν αντί για Caesaris μας πουν "με ενδιαφέρει","σε ενδιαφέρει" θα πούμε mea interest,tua interest.
4.Το mille είναι άκλιτο στον ενικό και στον πληθυντικό γίνεται:milia-ium-ibus-ia-ia-ibus.
5.Τα παραθετικά του diu,diutius,diutissime.
6.Το όνομα opera στον ενικό σημαίνει έργο,κόπος ενώ στον πληθυντικό μισθωμένοι εργάτες.
7.Το παθητικό του perdo είναι το pereo=χάνομαι.
8.Audita salutatione=cum Caesar salutationem audivisset/postquam Caesar salutationem audivit/-erat
9.Τα παραθετικά του satis,satius χωρίς υπερθετικό.

Η χρήση της γενικής στη λατινική
1.Με ουσιαστικά:
 • υποκειμενική
 • αντικειμενική
 • επεξηγηματική+nomen,periculum
 • κτητική
 • της ιδιότητας
 • διαιρετική
Σημ:στη Λατινική δεν χρησιμοποιούμε γενική του περιεχομένου
2.Η γενική με ρήματα
 • της αξίας+aestimo,facio,duco= εκτιμώ,κρίνω,emo,vendo=πουλώ,αγοράζω και με το sum.Η γενική αυτή δηλώνει την αφηρημένη αξία,υλική ή ηθική ενώ η αφαιρετική της αξίας δηλώνει τη συγκεκριμένη αξία.
 • του εγκλήματος+accuso,contemno=κατηγορώ,καταδικάζω.Η ποινή δηλώνεται με αφαιρετική με εξαίρεση την κεφαλική ποινή που είναι η γενική capitis.
 • του ενδιαφερομένου προσώπου+interest,refert= με ενδιαφέρει
 • της αιτίας( άψυχο)+miseret,paenitet,pudet,piget,taedet+αιτιατική του προσώπου που μετανοιώνει.Η γενική αυτή μπορεί να αντικατασταθεί απαρέμφατο ή ουδέτερο αντωνυμίας σε ονομαστική,άρα θα είναι υποκείμενο.
 • αντικείμενο+ρήματα μνήμης ή λήθης
 • του χαρακτηριστικού γνωρίσματος+sum
3. Ή γενική με επίθετα είναι γενική αντικειμενική
4.Η γενική με επιρρήματα είναι γενική διαιρετική αν το επίρρημα είναι ποσοτικό ή τοπικό.Είναι επίσης διαιρετική αν εξαρτάται από ποσοτικά ουδέτερα αντωνυμιών,π.χ. multum,nihil,aliquid.