Κυριακή, 14 Ιουλίου 2013

Κείμενο 25
Μετάφραση
Ο Κάτων  έφερε κάποια μέρα στο βουλευτήριο ένα πρώιμο σύκο από την Καρχηδόνα και δείχνοντάς το στους βουλευτές είπε:"Σας ρωτώ,πότε νομίζετε ότι κόπηκε αυτό το σύκο από το δέντρο".Όταν όλοι απάντησαν ότι ήταν φρέσκο,"Και όμως πριν από τρεις μέρες",είπε,"να ξέρετε ότι κόπηκε στην Καρχηδόνα.Τόσο κοντά στα τείχη έχουμε τον εχθρό!Συνεπώς φυλαχθείτε από τον κίνδυνο,προστατεύστε την πατρίδα.Μην έχετε εμπιστοσύνη στις δυνάμεις της πόλης.Την αυτοπεποίθηση,η οποία είναι υπερβολική σε σας,να αποβάλετε.Να μην πιστεύετε ότι κάποιος θα ενδιαφερθεί για την πατρίδα,εάν εσείς οι ίδιοι δεν ενδιαφερθείτε για την πατρίδα.Να θυμάστε ότι η πολιτεία βρέθηκε κάποτε στον έσχατο κίνδυνο!"
Αμέσως λοιπόν ξεκίνησε ο τρίτος Καρχηδονιακός πόλεμος,στη διάρκεια του οποίου καταστράφηκε η Καρχηδόνα.

Επισημάνσεις

1.Το όνομα opes- um της γ΄κλίσης έχει όλο τον πληθυντικό ενώ από τον ενικό έχει τη γενική opis, την αιτιατική  opem και την αφαιρετική ope.
2.Ο υποθετικός λόγος του κειμένου είναι εξαρτημένος.Η υπόθεση είναι:nisi vos ipsi patriae consulueritis και η απόδοση είναι το consulturum esse της κύριας πρότασης.
Στον ευθύ λόγο θα γίνει:
Υπόθεση:nisi vos ipsi consulueritis (ως συντελεσμένος μέλλων πια και όχι ως παρακείμενος υποτακτικής)
Απόδοση:nemo consulet (οριστική μέλλοντα)
Δηλώνει την ανοιχτή υπόθεση για το μέλλον και είναι το πρώτο είδος.
3.Το ρήμα memini έχει τους συντελικούς χρόνους της οριστικής και της υποτακτικής και απαρέμφατο παρακειμένου meminisse.Επίσης έχει προστακτική παρακειμένου που λειτουργεί όμως ως ενεστώτας memento,mementote.
4.Το ρήμα scio χρησιμοποιεί την προστακτική του μέλλοντα ως προστακτική ενεστώτα,διότι δεν έχει προστακτική ενεστώτα.

Η εκφορά της απαγόρευσης

1.noli,nolite+απαρέμφατο ενεστώτα
2.ne,nemo,numquam+υποτακτική παρακειμένου
Οι δύο συντάξεις είναι ισοδύναμες