Κυριακή, 14 Ιουλίου 2013

Κείμενο 24
Μετάφραση
Όταν ο Πόπλιος Κορνήλιος Νασικάς ήρθε στον ποιητή Έννιο,και σ'αυτόν που ζητούσε τον Έννιο από την πόρτα ,η υπηρέτρια απάντησε ότι εκείνος δεν ήταν μέσα,ο Νασικάς κατάλαβε ότι εκείνη είπε αυτό με εντολή του κυρίου της και ότι εκείνος ήταν μέσα..Μάθε τώρα τι έκανε αργότερα ο Νασικάς.Λίγες μέρες αργότερα,όταν ο Έννιος πήγε στον Νασικά και τον ζητούσε από την πόρτα ,ο Νασικάς φώναξε ότι δεν ήταν στο σπίτι ,αν και ήταν στο σπίτι.Τότε ο Έννιος οργισμένος,επειδή ο Νασικάς έλεγε ψέμματα τόσο φανερά(είπε):"Τι;Εγώ δεν καταλαβαίνω τη φωνή σου;"Θες να μάθεις τι απάντησε ο Νασικάς;"Είσαι άνθρωπος αναιδής.Εγώ όταν σε ζητούσα πίστεψα την υπηρέτριά σου ότι δεν ήσουν σπίτι·εσύ δεν πιστεύεις σε μένα τον ίδιο;"

Επισημάνσεις

1.Οι τύποι post και ante συντάσσονται ως εξής:
α.post,ante+αφαιρετική του μέτρου ή της διαφοράς.Εδώ τα post και ante είναι επιρρήματα.
β.post,ante+αιτιατική.Στην περίπτωση αυτή είναι προθέσεις και σχηματίζουν εμπρόθετο της χρονικής τάξης.Οι δύο συντάξεις είναι ισοδύναμες.

2.Η πρόταση quod....mentiebatur είναι ουσιαστική αιτιολογική και λειτουργεί ως αντικείμενο στο indignatus που δηλώνει ψυχικό πάθος.Το ίδιο συμβαίνει και στα αρχαία όταν έχουμε ρηματικούς τύπους ψυχικού πάθους.Μια αιτολογική πρόταση ως προς το περιεχόμενό της μπορεί να είναι υποκείμενο,αν το ρήμα είναι απρόσωπο,ή αντικείμενο ,αν το ρήμα είναι προσωπικό,π.χ.δεινόν ἐστι εἰ οὐκ ἄν ἠβούλοντο ταῦτα ποιεῖν.

3.Το ερωτηματικό μόριο ne ακολουθεί πάντα ως δεύτερη λέξη στις ευθείες ερωτήσεις.Εισάγει ερώτηση ολικής αγνοίας και δεν γνωρίζουμε την απάντηση που περιμένουμε,άρα πρόκειται για πραγματική ερώτηση.

4.Credo+δοτική=απαρέμφατο =πιστεύω σε κάποιον ότι...