Δευτέρα, 27 Ιουνίου 2016

Το λατινικό ρήμα
Εισαγωγή

1.Τα ρήματα στη λατινική γλώσσα χωρίζονται σε τέσσερις συζυγίες που διαφέρουν ελάχιστα ως προς την κλίση τους.Επίσης έχουν δύο φωνές,ενεργητική και παθητική, και δεν σχηματίζουν διπλούς τύπους (εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις).
2.Οι αρχικοί χρόνοι των ρημάτων στα λατινικά είναι τέσσερις και από αυτούς παράγονται οι υπόλοιποι χρόνοι με μια σταθερή διαδικασία προσθέσεως προσφυμάτων και καταλήξεων.
Στη λατινική ο αόριστος και ο παρακείμενος ταυτίζονται.
Λειτουργεί όμως κανονικά ο συντελεσμένος μέλλοντας,χρόνος που σπανίως χρησιμοποιείται στην αρχαία ελληνική.
3.Οι εγκλίσεις στη λατινική είναι τρεις:η οριστική,η υποτακτική και η προστακτική.
Η οριστική χρησιμοποιείται ευρέως και είναι η πιο συνηθισμένη έγκλιση.Η υποτακτική είναι πολύ σημαντική για τις δευτερεύουσες προτάσεις,ενώ η προστακτική χρησιμοποιείται σπάνια.
4.Απαρέμφατο και μετοχή δεν έχουν όλοι οι χρόνοι.Το απαρέμφατο χρησιμοποιείται συχνά στη λατινική αλλά η μετοχή όχι.
5.Τέλος στα λατινικά υπάρχει ένας τύπος αρχικού χρόνου που λέγεται σουπίνο και μας βοηθάει να σχηματίσουμε τις μετοχές του ενεργητικού μέλλοντα και του παθητικού παρακειμένου.
6.Η λατινική έχει ένα βοηθητικό ρήμα το sum=είμαι
7.Οι συζυγίες στη λατινική διακρίνονται από την κατάληξη του απαρεμφάτου.
 • -are α΄συζυγία
 • -ere β΄συζυγία (θα γράφουμε πάντα μια παύλα πάνω στο πρώτο e)
 • -ere γ΄συζυγία (χωρίς παύλα πάνω από το e)
 • -ire  δ΄συζυγία

Το βοηθητικό ρήμα sum fui esse
Το ρήμα αυτό δεν έχει σουπίνο και ως εκ τούτου δεν θα έπρεπε να σχηματίζει μετοχή μέλλοντα.Κατ’ εξαίρεση όμως σχηματίζει τη μετοχή futurus από όπου βγαίνει η λέξη future στις σύγχρονες ευρωπαϊκές γλώσσες.
Η κλίση του sum
Οριστική

Ενεστώτας
sum
es
est
sumus
estis
sunt
Παρατατικός
eram
eras
erat
eramus
eratis
erant
Μέλλοντας
ero
eris
erit
erimus
eritis
erunt
Παρακείμενος
fui
fuisti
fuit
fuimus
fuistis
fuerunt/fuere
Υπερσυντέλικος
fueram
fueras
fuerat
fueramus
fueratis
fuerant
Σ.Μέλλοντας
fuero
fueris
fuerit
fuerimus
fueritis
fuerint

Υποτακτική

Ενεστώτας
sim
sis
sit
simus
sitis
sint
Παρατατικός
essem
esses
esset
essemus
essetis
essent
Μέλλοντας
futurus-a-um sim
futurus-a-um sis
futurus-a-um sit
fututi-ae-a simus
futuri-ae-a sitis
futuri-ae-a sint
Παρακείμενος
fuerim
fueris
fuerit
fuerimus
fueritis
fuerint
Υπερσυντέλικος
fuissem
fuisses
fuisset
fuissemus
fuissetis
fuissent

Προστακτική

Ενεστώτας
β΄es

β΄este
Μέλλοντας
β΄esto
γ΄esto

β΄estote
γ΄sunto

Απαρέμφατα

Εν:esse
Μελλ:futurum-am-um/futuros-as-a esse ή fore (μόνο του )
Παρακ:fuisse

Μετοχές

Εν:sens-ntis (η μετοχή αυτή όμως χρησιμοποιείται μόνο σύνθετη π.χ.praesens,absens)
Μελλ:futurus-a-um

Σουπίνο και γερούνδιο το sum δεν έχει

Δευτέρα, 11 Απριλίου 2016

Η Ανατολή υπό την κυριαρχία των Οθωμανών,ΦΕ

Η Ανατολή υπό την κυριαρχία των Οθωμανών

1.Τι σας θυμίζουν τα παρακάτω ονόματα προσώπων και τόπων;
 • Σουλεϊμάν Μεγαλοπρεπής...........................................................................................................
 • Βιέννη...........................................................................................................................................
 • Ναύπακτος....................................................................................................................................
 • Κρήτη...........................................................................................................................................
2.Τι σας θυμίζουν οι παρακάτω χρονολογίες;
 • 1522..............................................................................................................................................
 • 1529..............................................................................................................................................
 • 1571..............................................................................................................................................
 • 1669..............................................................................................................................................
3.Τι σήμαινε για τον Ελληνισμό η οθωμανική κατοχή;
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
4.Ποια από τα παρακάτω χαρακτηριστικά ανήκουν στους υποταγμένους πληθυσμούς επί οθωμανικής κατοχής;
 • εξισλαμισμός
 • σφαγή
 • ανάπτυξη των επιστημών
 • κεφαλικός φόρος
 • εξευτελισμοί κάθε είδους
 • ίδρυση πανεπιστημίων
 • χαράτσι
 • εφεύρεση της ατμομηχανής
 • παιδομάζωμα
 • υποχρεωτική ναυτολόγηση
5.Ποιες ήταν οι δικαιοδοσίες των παρακάτω προσώπων;
 • πρόκριτοι...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 • πατριάρχης........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
6.Για ποιους λόγους παρήκμασε η οθωμανική αυτοκρατορία;
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Δευτέρα, 21 Μαρτίου 2016

Η δυτική Ευρώπη από τον 13ο μέχρι τον 16ο αιώνα, Φύλλο εργασίας

Η δυτική Ευρώπη από τον 13ο μέχρι τον 16ο αιώνα ,Φύλλο εργασίας

1.Ποια ήταν η ανάπτυξη της δυτικής Ευρώπης στα τέλη του Μεσαίωνα;Σε ποιους τομείς αναπτύχθηκε;
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
2.Τι ήταν η Αναγέννηση και γιατί αυτό το κίνημα ονομάστηκε έτσι;
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
3. Τι ονομάζουμε Ανθρωπισμό και ποιους προδρόμους του ανθρωπισμού γνωρίζετε;
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
4.Τι είναι ο καθολικός άνθρωπος (επιλέξτε)

 • πολύπλευρη προσωπικότητα
 • δημιουργικός και δραστήριος
 • μυστικοπαθής
 • ορθολογιστής
 • χειρώνακτας
 • ναυτικός
 • ηγεμόνας
 • αρχαιογνώστης
 • υπεύθυνος
 • καλλιεργημένος
 • διαλεκτικός
5.Πώς συνέβαλαν οι Έλληνες λόγιοι στην ανάπτυξη του κινήματος της Αναγέννησης και του ανθρωπισμού;
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
6.Τι ακριβώς συνέβη στα 1450 στη Μαγεντία της Γερμανίας; 
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
7.Ποια μέρη του κόσμου σας θυμίζουν τα παρακάτω ονόματα
 • Βαρθολομαίος Ντιάζ.......................................................
 • Βάσκο Ντα Γκάμα...........................................................
 • Αλβάρεζ Καμπράλ...........................................................
 • Χριστόφορος Κολόμβος..................................................
 • Μαγγελάνος.....................................................................
 • Μάρκο Πόλο....................................................................
8.Ποια ήταν τα αποτελέσματα της ανακάλυψης του Νέου Κόσμου για την Ευρώπη; 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
9.Ποιες ήταν οι αιτίες και ποια η αφορμή της θρησκευτικής μεταρρύθμισης; 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
10.Τι σας θυμίζουν οι παρακάτω χρονολογίες; 
 • 1517...........................................................................................................................................
 • 1530...........................................................................................................................................
 • 1555...........................................................................................................................................
 • 1572...........................................................................................................................................
11.Με ποιους τρόπους αντέδρασε η Καθολική Εκκλησία στο μεταρρυθμιστικό κίνημα; 
α........................................................................................................................................
β........................................................................................................................................
γ........................................................................................................................................
δ........................................................................................................................................
12.Ποιες ήταν οι συνέπειες της Μεταρρύθμισης
α.........................................................................................................................................
β.........................................................................................................................................
γ.........................................................................................................................................
δ.........................................................................................................................................
ε.........................................................................................................................................

Τετάρτη, 2 Μαρτίου 2016

Η Ανατολή υπό την κυριαρχία των Οθωμανών

Η Ανατολή υπό την κυριαρχία των Οθωμανών

1.Μέχρι το 1522 είχε καταληφθεί από τους Τούρκους το μεγαλύτερο μέρος της ανατολικής Μεσογείου,ενώ την ευρωπαϊκή κατάκτηση συνέχισε ο Σουλεϊμάν ο μεγαλοπρεπής ο οποίος έφτασε τα στρατεύματα του μέχρι τη Βιέννη στα 1529.

2.Μέχρι τότε πρώτη η Βενετία και αργότερα και άλλες ιταλικές πόλεις συνήψαν εμπορικές σχέσεις με τους Τούρκους για να κρατήσουν τα προνόμιά τους στα λιμάνια της Ανατολής.Στα 1535 η Γαλλία συνάπτει τις Διομολογήσεις με την Τουρκία,δηλαδή εμπορικές συμφωνίες προνομιακές για τη Γαλλία που καθιστούν τους Τούρκους ρυθμιστές της ευρωπαϊκής πολιτικής ισορροπίας.

3.Η συνεχής προέκταση όμως των Τούρκων ανάγκασε τους Ευρωπαίους να συνασπιστούν εναντίον τους και με ενωμένο χριστιανικό στόλο κατάφεραν να νικήσουν τον τουρκικό στη Ναυμαχία της Ναυπάκτου στα  1571,καταρρίπτοντας τον μύθο του αήττητου των Τούρκων.

4.Η Ευρώπη ωστόσο δεν εκμεταλλεύτηκε τη νίκη της αυτή διότι οι ευρωπαϊκές χώρες συνήψαν ξεχωριστές διομολογήσεις για τα δικά της συμφέροντα η καθεμιά και εν τω μεταξύ ξεκίνησε στην Ευρώπη ο ανελέητος Τριακονταετής Πόλεμος (1618-1648) ανάμεσα στις ευρωπαϊκές  κρατικές οντότητες.Οι Τούρκοι βρήκαν έτσι την ευκαιρία να κατακτήσουν την Κρήτη στα 1669 η οποία ήταν το τελευταίο προπύργιο των Βενετών στην Ανατολή.

5.Μέσα σ'αυτό το κλίμα οι Έλληνες ήλπιζαν πάντοτε στη βοήθεια της Δύσης για να απαλλαγούν από τον τουρκικό ζυγό.Πότε οι Βενετοί,πότε οι Γάλλοι,πότε κάποιοι αντιμουσουλμανικοί συνασπισμοί αναπτέρωναν τις ελπίδες του Γένους για αποτίναξη του ζυγού.Βλέποντας όμως το μάταιο των ελπίδων τους,στράφηκαν προς την ομόδοξη Ρωσία στα τέλη του 17ου αιώνα.
Είναι γεγονός όμως ότι η τουρκική κατοχή σήμανε για τον Ελληνισμό οπισθοδρόμηση και συσσώρευση δεινών τη στιγμή που η Ευρώπη εισερχόταν σε μια περίοδο ανάπτυξης οικονομικής και πολιτισμικής.

Τα υπόδουλα στους Οθωμανούς έθνη

1.τα έθνη που υποδουλώνονταν στους Τούρκους έπρεπε να επιλέξουν ανάμεσα στον εξισλαμισμό και τη σφαγή.Εξαιρούνταν οι λαοί της Βίβλου,Χριστιανοί και Εβραίοι,οι οποίοι εξαγόραζαν τη ζωή τους με αντάλλαγμα την καταβολή φόρων όπως ο κεφαλικός.Στην πράξη όμως οι ποικίλοι εξευτελισμοί  αναιρούσαν την εξαγορά αυτή.

2.Από τον 18ο αιώνα ο όρος ραγιάς αναφέρεται στους μη μουσουλμανικούς πληθυσμούς και κυρίως στους χριστιανούς των οποίων η ζωή έγινε συνώνυμη με την εξαθλίωση λόγω της βαριάς φορολογίας και των ταπεινώσεων από την πλευρά του κατακτητή.

3.Εκτός από τον κεφαλικό φόρο που πληρωνόταν για να έχει δικαίωμα ο άπιστος να εξασφαλίζει τη ζωή του μέσα στη χώρα του Ισλάμ,άλλος φόρος ήταν το χαράτσι ,που σήμαινε ότι η ιδιοκτησία των χριστιανών ανήκε στον Αλλάχ και στον Σουλτάνο.Μέσα σε όλα αυτά ο Ελληνισμός κινδύνευσε να αφανιστεί από το παιδομάζωμα,τους εξισλαμισμούς και την υποχρεωτική ναυτολόγηση των παραλιακών πληθυσμών στα τουρκικά πλοία.
Στην επιβίωση των Ελλήνων βοήθησαν πολύ οι κοινότητες,γνωστές από τη βυζαντινή εποχή αλλά και από την αρχαιότητα.Οι αρχηγοί των κοινοτήτων,γνωστοί ως πρόκριτοι,προεστοί,δημογέροντες και κοτζαμπάσηδες λειτουργούσαν ως ενδιάμεσοι των ελληνικών κοινοτήτων και της τουρκικής διοίκησης,άλλοτε με τρόπους ειρηνικούς και άλλοτε όχι.Εκλέγονταν όμως από τα μέλη της κοινότητας και αυτό έδινε κάποια δημοκρατικά χαρακτηριστικά μέσα σε ένα καθεστώς απολυταρχικό και βίαιο τις περισσότερες φορές.

4.Υψηλό κύρος είχε ο πατριάρχης ο οποίος αναδείχθηκε πλέον σε Εθνάρχη των ορθόδοξων υποτελών με δικαίωμα παρέμβασης στην Υψηλή Πύλη,όπως λεγόταν το παλάτι του Σουλτάνου.

5.Η παρακμή της οθωμανικής αυτοκρατορίας

 • η οθωμανική αυτοκρατορία άρχισε να παρακμάζει από τον 17ο αιώνα και μετά.
 • εξέλιπε η έννοια του Ιερού Πολέμου,οι Τούρκοι δεν γνώριζαν ξένες γλώσσες οπότε δεν μπορούσαν να επανδρώσουν τη διοίκηση,δεν είχαν καμία επιστημονική και τεχνική πρόοδο και καμία ανάπτυξη στην αγροτική παραγωγή.Δεν υπήρξε τέλος κανένα ενδιαφέρον για εκβιομηχάνιση της χώρας ούτε για επιχειρηματική ανάπτυξη.Αποτέλεσμα ήταν να περάσει η εμπορική δραστηριότητα στα χέρια των Ελλήνων  αλλά και των Ευρωπαίων εμπόρων.Τέλος ολόκληρα χωριά έφυγαν στο εξωτερικό για αναζήτηση καλύτερων όρων ζωής,γεγονός που ονομάστηκε η μεγάλη φυγή του 18ου αιώνα.
 • οι φυγόκεντρες δυνάμεις:κατά τον 18ο και 19ο αιώνα παρουσιάστηκαν αποσχιστικά κινήματα στην οθωμανική αυτοκρατορία,όπως το όραμα του Ρήγα,η επανάσταση των Σέρβων,η Φιλική Εταιρεία,ο Αλή Πασάς των Ιωαννίνων και ο Μεχμέτ Αλή της Αιγύπτου.
 • από τα τέλη του 17ου αιώνα ο Μέγας Πέτρος της Ρωσίας εγκαινιάζει τη ρωσική επεκτατική πολιτική εις βάρος της οθωμανικής αυτοκρατορίας.
 • Το Ανατολικό ζήτημα:πρόκειται για την τύχη των εδαφών της πρώην οθωμανικής αυτοκρατορίας με τις συνεπακόλουθες διεθνείς επιπλοκές.
Παραθέματα

1.Τι ήταν η οθωμανική αυτοκρατορία.Η χώρα της συμφοράς
Το οθωμανικό κράτος είναι η χώρα της συμφοράς.Δεν μοιάζει με καμιά άλλη επικράτεια της γης.Από την Κωνσταντινούπολη έως το πιο ακραίο σημείο του Ευξείνου,από τον Βόσπορο ως την Αδριατική  οι πόλεις της είναι κοπρώνες,τα χωριά της φωλιές ερημώσεως.Παντού γίνεται λόγος μόνο για πανώλη,για πυρκαγιές,για επιδημίες και για λιμό.Κοντά στις πύλες των πόλεων στέκονται κρεμάλες και πύργοι κρανίων.Τις αυλές των πασάδων στολίζουν κεφάλια ματωμένα,παλούκια και όργανα βασανισμού.στους δρόμους τριγυρνούν μόνο κουρελιάρηδες.Επειδή δεν υπάρχει αστυνομία,ούτε τάξη υπάρχει,ούτε ασφάλεια ούτε ησυχία.Ημερότητα ηθών δεν υπάρχει στη χώρα αυτή.Όποιος έχει λίγα χρήματα τα κρύβει βαθιά μέσα στη γη.Όποιος έχει σκεύη πολύτιμα τα κρύβει μέσα στον γυναικωνίτη και καθένας περνά τη ζωή του φτωχικά,ώστε μέσα στην αφάνεια να μπορέσει να ζήσει.
Πουκεβίλ,Ταξίδι στην Ελλάδα.

2.Το Ανατολικό Ζήτημα 
Με την ευρύτερη σημασία του όρου αυτού εννοούμε το ζήτημα της τύχης των εδαφών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας μετά τη βαθμιαία παρακμή της και την υποχώρησή της από την Ευρώπη και την Εγγύς Ανατολή.Για τις μεγάλες δυνάμεις ασφαλώς δεν προείχε η απόδοση των εδαφών αυτών στους δικαιούχους λαούς,αλλά η ένταξή τους στη σφαίρα  επιρροής ή και κατοχής.Μέσα στο πνεύμα αυτό και με δεδομένο τον οξύτατο ανταγωνισμό σε διεθνές επίπεδο,σταθερός στόχος της καθεμιάς δύναμης σε σχέση με το Ανατολικό Ζήτημα ήταν αφενός να υπηρετηθούν με τον καλύτερο τρόπο τα δικά της συμφέροντα και αφετέρου να αποφευχθούν ενδεχόμενες ενδοευρωπαϊκές συγκρούσεις οι οποίες θα έβλαπταν όλους τους ενδιαφερομένους.
Από το σχολικό βιβλίο

Από την αυτοκρατορία της Τραπεζούντας μέχρι την Άλωση Φύλλο εργασίας

Από την αυτοκρατορία της Τραπεζούντας μέχρι την Άλωση,Φύλλο εργασίας

1.Τι σας θυμίζει το όνομα Ιωάννης Βατάτζης;

 • .....................................................................................................................................
 • .....................................................................................................................................
 • .....................................................................................................................................
2.Τι σας θυμίζουν οι παρακάτω χρονολογίες;
 • 1261..............................................................................................................................
 • 1438..............................................................................................................................
 • 1453..............................................................................................................................
3.Σημειώστε τι ήταν το κάθε ένα από τα παρακάτω πρόσωπα
 • Μιχαήλ Παλαιολόγος...................................................................................................
 • Μανουήλ Παλαιολόγος................................................................................................
 • Ιωάννης Παλαιολόγος..................................................................................................
 • Κωνσταντίνος ΙΔ΄Παλαιολόγος...................................................................................
 • Οσμάν...........................................................................................................................
 • Μωάμεθ ο Β΄Πολιορκητής...........................................................................................
 • Λουκάς Νοταράς..........................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
4.Γιατί οι βυζαντινοί αναζήτησαν βοήθεια από τη Δύση και όχι από τη Ρωσία
προκειμένου να αντιμετωπίσουν τον τουρκικό κίνδυνο;
..................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
5 Πώς κρίνετε την ενέργεια του Ιωάννη Παλαιολόγου να υπογράψει στη Σύνοδο Φερράρας Φλωρεντίας την υποταγή της Ανατολικής Εκκλησίας στη Δυτική;
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Πέμπτη, 4 Φεβρουαρίου 2016

Η Δυτική Ευρώπη από τον Καρλομάγνο μέχρι την 4η ΣταυροφορίαΦΕ

Η Δυτική Ευρώπη από τον Καρλομάγνο μέχρι την 4η Σταυροφορία.Φύλλο εργασίας 

1.Ποιοι ονομάζονταν βασάλοι;
 ................................................................................................................................................................
2.Ποια από τα παρακάτω είναι χαρακτηριστικά της φεουδαρχικής κοινωνίας;

 • η τελετή της περιβολής
 • η Κίνα
 • η συμμετοχή της δυτικής εκκλησίας
 • η υποστήριξη των βασιλέων 
 • το συμβόλαιο και ο όρκος
 • οι πάροικοι
 • η Μεσόγειος θάλασσα
3.Ποια ήταν η κοινωνική πυραμίδα την εποχή της φεουδαρχίας;
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
4.Να αναφέρετε μερικές πόλεις που αναπτύχθηκαν τον ύστερο Μεσαίωνα στην Ευρώπη
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
5.Ποια από τα παρακάτω χαρακτηριστικά ανήκουν στον ύστερο Μεσαίωνα;
 • τριζωνική καλλιέργεια
 • η μηχανή Βαττ
 • ο νερόμυλος
 • η αποικιοκρατία
 • το δουλεμπόριο των μαύρων
 • οι εμποροπανηγύρεις
 • το χρηματοπιστωτικό σύστημα
 • οι Σταυροφορίες
 • ο Ιπποτισμός
 • η πνευματική ελευθερία
 • τα πανεπιστήμια
 • οι μάγισσες
6.Ποια ήταν τα αίτια των Σταυροφοριών;
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
7.Ποια ήταν τα αποτελέσματά τους;
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

Κυριακή, 31 Ιανουαρίου 2016

Τα προνόμια των Βενετών

Πηγές για την περίοδο μέχρι το 1204

1.Τα προνόμια των Βενετών και η Δύση

Ο κίνδυνος των Νορμανδών είχε αναγκάσει τον Αλέξιο να προσεγγίσει περισσότερο τη Βενετία,η οποία είχε αναλάβει την υποχρέωση να υποστηρίξει το Βυζάντιο με τον στόλο της,παίρνοντας ως αντάλλαγμα εξαιρετικά εμπορικά προνόμια.Οι πολυάριθμοι Βενετοί που πήγαν στην Αυτοκρατορία και κυρίως στην Κων/πολη,πλούτισαν και γρήγορα σχημάτισαν στην πρωτεύουσα μια βενετική παροικία τόσο μεγάλη και πλούσια που γρήγορα άρχισε να αποκτά μια σημαντική επιρροή.Οι Βενετοί,λησμονώντας με τον καιρό ότι δεν βρίσκονταν ούτε στη χώρα τους ούτε σε μια κατακτημένη χώρα,άρχισαν να συμπεριφέρονται υπεροπτικά και με αυθάδεια όχι μόνο προς τις κατώτερες τάξεις,αλλά και στους ευγενείς και τους ανώτερους αξιωματούχους του Βυζαντίου,με αποτέλεσμα να εγείρουν στην αυτοκρατορία έντονη δυσαρέσκεια......
Το 1177 λαμβάνει χώρα στη Βενετία ένα συνέδριο των δυτικών ηγεμόνων στο οποίο η Ιταλία συμφιλιώνεται με τη Γερμανία,ο Πάπας δηλαδή με τον Γερμανό αυτοκράτορα Φρειδερίκο.Ο ιστορικός Ουσπένσκι θεωρεί ότι το συνέδριο αυτό ήταν ένα πλήγμα για την αυτοκρατορία τόσο ισχυρό όσο και το Μυριοκέφαλο.
Μπορείτε να καταλάβετε γιατί;

2.Ματζικέρτ και Μυριοκέφαλο

Στα έτη 1161-1162 ο Σουλτάνος των Οθωμανών Κιλίτς Αρσλάν επισκέφθηκε την Κων/πολη μέσα στα πλαίσια της διπλωματικής δραστηριότητας του Βυζαντίου και με σκοπό να υπάρξουν φιλικές σχέσεις ανάμεσα στους δύο λαούς.Ο Σουλτάνος έμεινε ογδόντα μέρες στην Κων/πολη όπου του έδειξαν όλα τα πλούτη και όλους τους θησαυρούς της Πόλης.Θαμπωμένος από τη λαμπρότητα της δεξιώσεως των ανακτόρων,ο Κιλίτς Αρσλάν δεν τολμούσε να καθήσει στο πλευρό του αυτοκράτορα.Κονταρομαχίες,αγώνες δρόμου,ναυτικές γιορτές με επίδειξη του υγρού πυρός παρουσιάστηκαν προς τιμήν του Σουλτάνου.Δυο φορές την ημέρα έφερναν φαγητό στον μεγάλο επισκέπτη,σε χρυσά και αργυρά σκεύη,από τα οποία τα τελευταία έμεναν στη διάθεση του ξένου.Μια μέρα,όταν ο αυτοκράτορας και ο Σουλτάνος έφαγαν μαζί,όλα τα σκεύη δόθηκαν δώρο στον Κιλίτς Αρσλάν.....Λίγα χρόνια αργότερα ο Σουλτάνος ανακοινώνει στο επιτελείο του ότι όσο περισσότερη ζημιά έκανε στην αυτοκρατορία τόσο πιο πολύτιμα δώρα θα έπαιρνε από τον αυτοκράτορα.Υπό τις συνθήκες αυτές η ειρήνη στα ανατολικά σύνορα δεν θα διαρκούσε πολύ.Ορισμένοι τοπικοί λόγοι και η πιθανή υποκίνηση του Φρειδερίκου είχαν ως αποτέλεσμα να αρχίσουν οι εχθροπραξίες.Ο ίδιος ο Μανουήλ ανέλαβε την αρχηγία του στρατού.Σκοπός της εκστρατείας ήταν η κατάληψη της πρωτεύουσας του σουλτανάτου,του Ικονίου.Το 1176 τα βυζαντινά στρατεύματα  παγιδεύτηκαν στα ορεινά στενά της Φρυγίας,-όπου,όχι μακριά από τα σύνορα-βρισκόταν το οχυρό του Μυριοκέφαλου.Εκεί οι Τούρκοι ,στις 17 Σεπτεμβρίου του 1176,επιτέθηκαν αιφνιδιαστικά εναντίον του αυτοκρατορικού στρατού από διάφορες πλευρές και τον κατανίκησαν.Ο αυτοκράτορας μόλις γλύτωσε τη ζωή του και διέφυγε την αιχμαλωσία.Η μάχη του Ματζικέρτ υπήρξε ήδη ένα θανάσιμο πλήγμα για την κυριαρχία του Βυζαντίου στη Μ. Ασία.Οι σύγχρονοί της όμως δεν  είχαν καταλάβει τη σημασία της και ήλπιζαν ακόμα να αναλάβουν και να απαλλαγούν από τον κίνδυνο των Σελτζουκιδών.Οι δύο πρώτες Σταυροφορίες δεν είχαν μετριάσει τον κίνδυνο και η μάχη του Μυριοκέφαλου κατέστρεψε οριστικά την τελευταία ελπίδα που διατηρούσε το Βυζάντιο για την εκδίωξη των Τούρκων από τη Μ. Ασία.Ύστερα από αυτό η αυτοκρατορία δεν μπορούσε να ασκήσει αποτελεσματική επιθετική πολιτική στην Ανατολή.Μόλις είχε τη δυνατότητα να υπερασπίζεται τα ανατολικά σύνορα και να συγκρατεί τις ορδές των Σελτζουκιδών , οι οποίοι εισχωρούσαν συνεχώς στα εδάφη της.Η μάχη του Μυριοκέφαλου υπήρξε καθοριστική για την τύχη ολόκληρης της Ανατολής.....Αμέσως μετά τη μάχη ο Μανουήλ έστειλε μια επιστολή στον Φρειδερίκο Βαρβαρόσα της Γερμανίας.Ο Φρειδερίκος του απάντησε ότι οι Γερμανοί Αυτοκράτορες,που είχαν αποκτήσει τη δύναμή τους από τους ένδοξους Ρωμαίους αυτοκράτορες ,έπρεπε να διοικούν όχι μόνο τη  ρωμαϊκή αυτοκρατορία αλλά και το ελληνικό βασίλειο και ότι ως εκ τούτου ο Μανουήλ έπρεπε να αναγνωρίσει την εξουσία ΄του αυτοκράτορα της Δύσης και του πάπα.                                                   Σύμφωνα με το παράθεμα να σχολιάσετε την κατάσταση της αυτοκρατορίας τον 12ο αιώνα και τη θέση της τόσο στην Ανατολή όσο και στη Δύση.  

Τα παραθέματα είναι από την "Ιστορία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας" του Α.Βασίλιεφ.